O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Vianoce, Vianoce prichádzajú......spieva sa v jednej piesni.
Ani my sme nechceli nechať nič na náhodu a pripravili
sme sa na ne. Dňa 17.12. sa v Čani popoludní, triedy premenili
akoby šibnutím čarovného prútika na tvorivé dielne. Žiaci
usilovne vyrábali ikebany, vence a rôzne vianočné ozdoby.
Prikladáme fotografie našich usilovných žiakov s výslednou prácou.
Tešíme sa na Vianoce.


V predvianočnom období 15. 12. 2015 sa konal 
6. ročník  súťaže  MISS   školy 2015, v ktorej
o korunku zabojovalo  26 dievčat našej školy.
Každá súťažiaca predstúpila pred porotu, predviedla 
chôdzu, šarm, tanec, spev, ale aj  prednes básní.   
Súčasťou  programu bolo kultúrne vystúpenie našich
žiakov – hudobníkov, tanečníkov a spevákov. Reakcie
publika, ktoré tvorili žiaci našej školy, ale aj učitelia
určite patrili k povzbudzujúcim  momentom tejto súťaže.

Víťazkou súťaže MISS školy 2015  sa stala Pavla Janóová
zo 7. A triedy, ktorú víťazstvo veľmi prekvapilo i dojalo,
čo dokazovali aj slzy v jej očiach.

Porota v zložení učiteľov rozhodla:

      MISS školy 2015 sa stala  Pavla  Janová – 7. A

  1. VICEMISS 2015  sa stala Alexandra  Janová – PŠ
  2. VICEMISS 2015  sa stala Vlasta  Janová – 9. A

MISS  sympatický tanec sa stala  Júlia Gažiová – 8. A

Úspešným dievčatám gratulujeme a naše poďakovanie
patrí i všetkým dievčatám, ktoré sa súťaže zúčastnili.

 

 

 

V pondelok 7. decembra aj našu školu navštívil ujo Mikuláš,

a tak ako má vo zvyku obdaroval všetky dobré deti sladkosťami

a tie ostatné uhlím a paličkou. Že našu školu navštevujú len dobré

deti svedčili balíčky sladkostí v ich rukách a prázdny Mikulášov

batoh. Žiaci v Čani aj v Ždani Mikuláša privítali  pestrým program,

ktorý si  pripravili pod vedením svojich triednych učiteľov. 


 
 

 

Späť hore