O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 

Dňa 20.5.2015 sa uskutočnili športové hry žiakov. Žiaci

súťažili v disciplínach: beh na 50m, 60m a 300m, hod

kriketovou loptičkou a granátom. Na záver si dievčatá

zahrali prehadzovanú a chlapci minifutbal. Počasie nám

prialo, žiaci športovo naladení sa tešili na čo najlepšie

podané športové výkony. Víťazom sa stali všetci, ktorí

sa zapojili.

Vyhodnotenie ŠHŽ   2014/2015

Beh na 50m mladšie žiačky:

1.miesto: Adriána Horváthová

2.miesto: Irena Matová

3.miesto: Helena Žigová

Beh na 50m mladší žiaci:

1.miesto: Kevin Turták

2.miesto:Július Kora

3.miesto:Marek Mata

Cena útechy: Oskar Horváth

Beh na 60m staršie žiačky:

1.miesto: Simona Janová

2.miesto: Patrícia Janová

3.miesto: Viktória Červeňáková

Beh na 300m starší žiaci:

1.miesto: Richard Jano

2.miesto: Dušan Kora

3.miesto: Mário Gaži

Cena útechy: Marián Dudaš

Hod kriketovou loptičkou mladšie žiačky:

1.miesto: Sandra Buková

2.miesto: Irena Matová

3.miesto: Adriána Horváthová

Hod kriketovou loptičkou mladší žiaci:

1.miesto: Zdenko Červeňák

2.miesto: Adrián Červeňák

3.miesto: Kevin Turták

Hod kriketovou loptičkou staršie žiačky:

1.miesto: Paula Janóová

2.miesto: Jana Buková

3.miesto: Viktória Červeňáková

Hod granátom starší žiaci:

1.miesto: Dominik Pohlodko,  Richard Jano

2.miesto: Ernest Badžo

3.miesto: Ladislav Červeňák

 

 

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže „Park očami

detí“, ktorú  pri príležitosti slávnostného ranžirungu organizuje

občianské združenie Park Topoľčianky. Súťaže sa zúčastnilo 110

výtvarných prác z piatich základných škôl. Cena poroty s diplomom

a vecnou cenou bola udelená Marekovi Matovi, žiakovi  3.ročníka,

elokovaných tried v Čani.  Poďakovanie patrí aj ostatným žiakom

za účasť a pekné výtvarné práce.   Srdečne gratulujeme.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Je to čas

povedať im, ako ich máme radi a čo pre nás znamenajú. Aj tento rok

usporiadal OU Ždaňa v spolupráci so školami obce pre všetky mamky

kultúrne posedenie s pestrým programom. Žiaci našej školy poďakovali

mamkám za ich lásku a trpezlivosť pásmom piesní a básní, za ktorí zožali

veľký potlesk. Program so žiakmi nacvi čili  Bc. Jano, Mgr. Žuková, Mgr.

Svat Mgr. Meštellérová.

 

Späť hore