O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 1.12. je Svetový deň boja proti AIDS.
Aj v našej škole sme si pripomenuli tento deň.
Žiaci si pozreli prezentáciu o AIDS a prevencii
pred infekciou HIV. Svoje vedomosti o tejto
problematike si preverili pri riešení vedomostného
kvízu.


Vôňa čerstvých medovníkov je už po niekoľký
raz synonymom adventu. Spoločné zdobenie
vianočných dobrôt je pre žiakov a učiteľov
symbolom dodržiavania vianočných zvykov
a tradícii a tak  žiaci v elokovanom pracovisku
v Čani, si vyučovanie oživili touto spomínanou
aktivitou. Žiaci sa tešili s pestro vyzdobených
medovníkov a pripomenutím si blížiacich sa
najkrajších sviatkov roka.

5. december sa v priestoroch budovy školy v Ždani
niesol v znamení čísel a počítačov. 
Svoje sily v počítaní
si zmerali žiaci 5.A a 5.B triedy. Sčítali,  
odčítali, násobili,
riešili  jednoduché slovné úlohy zo života . Svoju zručnosť
a šikovnosť pri práci s počítačom preukázali pri riešení
vianočných hlavolamov. 
Víťazi 5. ročníka počítačového
matematického minimaratónu sú:  
1. miesto Mariana Gažiová - V. B 
2. miesto Štefan Zupko - IV. -V. A

3. miesto Alena Žigová - IV. -V. A
                                                                     
Blahoželáme.

Späť hore