O škole


Členovia výboru  ZO OZ pri Špeciálnej

základnej škole internátnej v Ždani

Mgr. Eva Žuková - predseda 
Eva Balogová
Mgr. Viera Hužvarová
Mgr. Marika Sciranková
Mgr. Miriam Zámbory
 
Kontakt: 055 698 0050
Späť hore