O škole

            Informácie podľa 546/2010 Z.z.

 

Tu sú uverejňované dokumenty v zmysle zákona č. 546/2010.

 

Tieto informácie sú rozčlenené na:

Prílohy:
Download this file (3.štvrťrok  2019_súhrnná štvrťročná správa....doc)3.štvrť. 2019_Súhrnná štvrť. správa o zák. s nízkymi hodnotami ... [ ]137 kB
Download this file (3.štvrťrok_súhrnná štvrťročná správa....doc)3.štvrť. 2018_Súhrnná štvrť. správa o zák. s nízkymi hodnotami ... [ ]164 kB
Download this file (4. štvrťrok 2019_súhrnná štvrťročná správa....doc)4.štvrť. 2019_Súhrnná štvrť. správa o zák. s nízkymi hodnotami ... [ ]140 kB
Download this file (Informačná_povinnosť.doc)Informačná povinnosť[ ]220 kB
Download this file (Prieskum trhu „Výber dodávateľa na dodávku a montáž plastových okien PŠ Ždaňa..d)Záznam o vykonaní prieskumu trhu[ ]37 kB
Download this file (Príloha_k_Zásadám_ochrany_osobných_údajov_-_odvolanie_súhlasu (3).doc)Príloha_k_Zásadám_ochrany_osobných_údajov_-_odvolanie_súhlasu[ ]116 kB
Download this file (správa za 3.Q.2019.doc)Štvrťročná správa o VO za 3. štvrťrok 2019 [ ]33 kB
Download this file (Štvrťročná sprava o VO 1. stvrtrok 2015.doc)Štvrťročná sprava o VO 1. stvrtrok 2015[ ]31 kB
Download this file (Štvrťročná sprava o VO 2. stvrtrok 2015.doc)Štvrťročná sprava o VO 2. stvrtrok 2015[ ]30 kB
Download this file (Štvrťročná sprava o VO 3. stvrtrok 2015.doc)Štvrťročná sprava o VO 3. stvrtrok 2015[ ]30 kB
Download this file (Štvrťročná sprava o VO 4. štvrťrok 2015.doc)Štvrťročná sprava o VO 4. štvrťrok 2015 [ ]33 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 1. štvrťrok 2016.doc)Štvrťročná správa o VO za 1. štvrťrok 2016[ ]37 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 1. štvrťrok 2017.doc)Štvrťročná správa o VO za 1. štvrťrok 2017[ ]35 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 1. štvrťrok 2018.doc)Štvrťročná správa o VO za 1. štvrťrok 2018[ ]33 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 1. štvrťrok 2019.doc)Štvrťročná správa o VO za 1. štvrťrok 2019[ ]33 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 1. štvrťrok 2020.doc)Štvrťročná správa o VO za 1. štvrťrok 2020[ ]34 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 2. štvrťrok 2016.doc)Štvrťročná správa o VO za 2. štvrťrok 2016[ ]36 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 2. štvrťrok 2017.doc)Štvrťročná správa o VO za 2. štvrťrok 2017[ ]38 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 2. štvrťrok 2018.doc)Štvrťročná správa o VO za 2. štvrťrok 2018[ ]33 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 2. štvrťrok 2019.doc)Štvrťročná správa o VO za 2. štvrťrok 2019[ ]33 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 2. štvrťrok 2020.doc)Štvrťročná správa o VO za 2. štvrťrok 2020[ ]34 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 3. štvrťrok 2016 (1).doc)Štvrťročná správa o VO za 3.štvrťrok 2016[ ]36 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 3. štvrťrok 2017.doc)Štvrťročná správa o VO za 3. štvrťrok 2017[ ]38 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 3. štvrťrok 2020.doc)Štvrťročná správa o VO za 3. štvrťrok 2020[ ]34 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 4. štvrťrok 2016.doc)Štvrťročná správa o VO za 4. štvrťrok 2016[ ]42 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 4. štvrťrok 2017.doc)Štvrťročná správa o VO za 4. štvrťrok 2017[ ]45 kB
Download this file (Štvrťročná správa o VO za 4. štvrťrok 2020.doc)Štvrťročná správa o VO za 4. štvrťrok 2020 [ ]34 kB
Download this file (Verejne obstaravanie.doc)PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA[ ]43 kB
Download this file (Výzva na preloženie ponuky 2015.doc)Výzva na predloženie ponuky 2015[ ]89 kB
Späť hore