O škole

Zoznam pedagogických a odborných zamestnancov

poberajúcich kreditový príplatok v SŠI Ždaňa

     V súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z., § 47 ods. 13, zverejňujem zoznam pedagogických

a odborných zamestnancov SŠI v Ždani poberajúcich kreditový príplatok a počet ich uznaných kreditov:

 

 

Prílohy:
Download this file (Kredity - posledná verzia (2).xls) Uznané kredity zamestnancov[ ]64 kB
Späť hore