O škole

 

  

 

TVB

triedny učiteľ

Mgr. Peter Karolčík

 pracovisko Ždaňa

TVB 1

triedny učiteľ

Mgr.Jana
Regecov

 elokované pracovisko Čaňa

TVB 2

triedny učiteľ

Mgr. Ružena Dorová

Mgr. František Jano

 elokované pracovisko Čaňa

I.-II.A

triedny učiteľ

Mgr. Mária Sciránková

elokované pracovisko Čaňa

II.-III.B

triedny učiteľ

Mgr. Zuzana
Martonová

 elokované pracovisko Čaňa

 III.A

triedny učiteľ

Mgr. Natália Sonogová

 elokované pracovisko Čaňa

III.-IV.C

triedny učiteľ

Mgr.Slávka Szilágyiová

 elokované pracovisko Čaňa

 III.D-
IV.B

triedny učiteľ

Mgr. Edita Kissová

 elokované pracovisko Čaňa

IV.-V.A

triedny učiteľ

asistent
učiteľa

Mgr. Miroslava Tomašovičová

Mgr. Lýdia Fogarašová

 

pracovisko Ždaňa

V.B

triedny učiteľ

Ing. Miriam Lukáčová

pracovisko Ždaňa

VI.A

triedny učiteľ

Mgr. Severín Gönczi

pracovisko Ždaňa 

VI.-VII.B

triedny učiteľ

 Mgr. Ľudmila Botová

pracovisko Ždaňa 

VII.A

triedny učiteľ

Mgr. Helena Meštellérová

pracovisko Ždaňa

VIII.A

triedny učiteľ

RNDr. Martina Fakáčová 

 pracovisko Ždaňa

IX. A

triedny učiteľ

PaedDr. Iveta Kajlová

 pracovisko Ždaňa

 

 

 

 

Späť hore