O škole

Od septembra 2016 sa na našej škole rozbieha
program Erasmus +, v ktorom pôsobíme
ako koordinátor.

Projekt 1


Názov projektu:

 „Stay in school, your job will be cool.“

 -čo vo voľnom preklade znamená:

„ak budeš chodiť do školy, nájdeš si dobrú prácu...“

Projekt 2

Názov projektu: 

,, Inovácie a výmena metód využitím remesiel na hodinách
pracovného vyučovania". 

 

Späť hore