O škole

Názov školy:Spojená škola internátna Ždaňa /SŠI/                                                

Organizačné zložky školy:

     Špeciálna materská škola internátna (ŠMŠI)  
      Špeciálna materská škola internátna Bukovec ,, Štvorlístok"
     Špeciálna základná škola internátna (ŠZŠI)  
     Praktická škola internátna (PŠI)  

Súčasti  školy: 
 
     Elokované pracovisko Čaňa

     Elokované pracovisko Bukovec 
     Centrum špeciálno pedagogického poradenstva (CŠPP)
     Školský internát
     Školský klub detí
     Školská  jedáleň  Ždaňa
     Školská  jedáleň  Bukovec

Prílohy:
Download this file (Ďakovný list KŠÚ Košice.jpg)dakovný list KSU[ ]675 kB
Download this file (mpc 1.jpg)Ďakovný list k 50. výročiu vzniku školy MPC v Prešove 1[ ]632 kB
Download this file (mpc 2.jpg)\\Ďakovný list k 50. výročiu vzniku školy MPC 2[ ]746 kB
Download this file (MŠ 1.jpg)\\Ďakovný list k 50. výročiu vzniku školy MŠ 1[ ]1147 kB
Download this file (MŠ 2.jpg)\\Ďakovný list k 50. výročiu vzniku školy MŠ 2[ ]724 kB
Download this file (Organizač. poriadok 2019.doc)Organizačný poriadok 2019[ ]265 kB
Download this file (Organizačný poriadok 2020.doc)Organizačný poriadok 2020[ ]254 kB
Download this file (Plán profesijného rozvoja a kariérneho postupu pedagogických zamestnancov.doc)Plán profesijného rozvoja a kariérneho postupu pedagogických zamestnancov [ ]259 kB
Download this file (Prezentácia-Rozvoj manuálnych  zručnosti v praktickej škole.ppt)Rozvoj manuálnych zručností v PŠ-prezentácia[ ]6133 kB
Download this file (príhovor PaedDr. Pavla Čičváka - RŠ k 50. výročiu vzniku   školy.doc)príhovor RŠ k 50. vvýročiu školy[ ]51 kB
Download this file (Referát-Rozvoj manuálnych zručností v PŠ.doc)Rozvoj manuálnych zručností v PŠ[ ]43 kB
Download this file (Školský poriadok SŠI šk. rok 2019 -2020.doc)Školský poriadok SŠI na šk. rok 2019/20[ ]274 kB
Download this file (Školský poriadok SŠI.doc)Školský poriadok SŠI Ždaňa 2014-2015[ ]147 kB
Download this file (Správa 2015-2016 (automaticky uložené).doc)Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2015/2016 [ ]188 kB
Download this file (správa o výchovno-vyedávacích výsledkoch školy za šk. rok 2008-9.doc)Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2008-9[ ]92 kB
Download this file (Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za šk.rok  2010-11.doc)Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za šk.rok 2010-11.doc[ ]79 kB
Download this file (Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2011-2012.doc)Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2011-12[ ]81 kB
Download this file (Správa za šk rok 2018 - 2019 1.doc)Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk.rok 2018/2019 [ ]157 kB
Download this file (správa za šk. rok 2019 - 2020.doc)Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk.rok 2019/2020 [ ]210 kB
Download this file (Sprava_o_vychovno-vzdelavacej_cinnosti_jej_vyslekdoch_a_podmienkach-schvalenie..)Sprava_o_vychovno-vzdelavacej_cinnosti_jej_vyslekdoch_a_podmienkach-schvalenie.[ ]428 kB
Download this file (Sprava_o_vychovno-vzdelavacích výsledkoch školy za šk rok 2013-2014.doc)Sprava_o_vychovno-vzdelavacích výsledkoch školy za šk.rok 2013-14[ ]96 kB
Download this file (Vyhodnocovacia správa 2017-2018.doc)Vyhodnocovacia správa za šk. rok 2017- 2018[ ]167 kB
Download this file (Vyhodnocovacia správa za sk.rok 2014-2015.doc)Vyhodnocovacia správa za sk.rok 2014-2015[ ]136 kB
Download this file (Výtvarná vychova s.doc)Výtvarná výchova s prvkami arteterapie u žiakov s mentalným postihnutim[ ]67 kB
Späť hore