O škole

Školská jedáleň

 

 

Školská jedáleň sa nachádza v zrekonštruovaných

priestoroch, zabezpečuje komplexné  stravovacie

služby  pre  žiakov aj zamestnancov školy.Kapacita

kuchyne je cca 100 obedov denne. Pre žiakov

ubytovaných na internáte pripravujú pani kuchárky

okrem obeda  aj raňajky, desiatu,  olovrant a večeru.

 

 

 

 

 

 

 


Výdaj stravy:  

Raňajky             od 7,00 do   7,30 

Desiata              od 9,25 do   9,40

Obed                  od 12,00 do 13,30

Olovrant            od 15,00 do 15,30

Večera               od 18,00 do 18,30

 

 

 

 

Od 1. 1. 2009 je možné v priestoroch organizovať rodinné

oslavy/ do 40 ľudí/ , narodeniny , promócie, krstiny...

Menu podľa výberu.

 

Bližšie informácie na tel. čísle 055/ 6990050

 

 

 

Späť hore