O škole


Školský internát

 

Motto:

 

 

„Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel.“

 

 

Činnosť v školskom internáte nie je pokračovaním školského vyučovania  – žiakom zabezpečuje odpočinok, rekreáciu, ale i zaujímavé využitie voľného času ako aj vedie žiakov k svedomitej príprave na vyučovanie do školy na nasledujúci deň. Internát taktiež poskytuje žiakom ubytovanie. Žiaci v internáte by si mali odpočinúť, vytvárať a prehlbovať vzájomné vzťahy, realizovať sa v činnostiach , ktoré ich bavia, poznávať a rozvíjať svoje záujmy, mať zmysel pre poriadok, zdokonaľovať sa v sebaobslužných činnostiach. Internát napomáha posilňovať osobnosť žiaka, pomáha mu nájsť sa, profilovať a dosiahnuť úspech. Dôležitú úlohu pritom zohráva vhodná motivácia, radosť z tej ktorej činnosti, ctižiadosť, zvedavosť a povzbudzovanie. Dôležitú úlohu má školský internát i pri prevencii sociálne patologických javov.

 

 

Školský internát je súčasťou Spojenej školy internátnej v Ždani. Poskytuje výchovu a vzdelávanie ,ubytovanie a stravovanie v súčasnosti pre 7 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nakoľko ide o žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. Ubytovacia kapacita internátu je 30 miest. V internáte je momentálne jedna výchovná skupina. Internát je umiestnený v centre obce v budove kde sa nachádza aj škola. V priestoroch internátu je 1 spoločenská miestnosť, 1 počítačová miestnosť – s pripojením na internet, posilňovňa a 1 izolačná izba. Internátni žiaci využívajú aj  športový areál, ktorý sa nachádza v priestoroch školy. Stravovanie žiakov ubytovaných na internáte je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy. Na zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti máme počítače, televízor, videoprehrávač, ping-pongový stôl, telovýchovné náradie a náčinie a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno - vzdelávaciu činnosť.

 

Späť hore