O škole

Let's revive disappearing crafts of Europe together!

,,Poďme spoločne oživiť zanikajúce remeslá Európy!"

2020-1-ro01-ka229-080271_1

CIEĽOM projektu je vytvoriť atraktívne, inkluzívne školské
prostredie a vybudovať cestu do budúcnosti pre KAŽDÉ
dieťa prostredníctvom rozvíjania vkusu pre krásu jeho
vlastného dedičstva. Kultúrne a remeselné aktivity sú
nasmerované na celkový rozvoj potenciálu každého človeka.

Chceme priblížiť žiakom našej školy staré remesla Európy.

Rozvíjať návyky a zručnosti s ručnými a obrábacími strojmi
používanými v Európe na výrobu vlastných výrobkov.
Rozvíjať a zdieľať užitočné metódy, ktoré pomôžu zlepšiť
začleňovanie žiakov so ŠVP, získavaním odborných znalostí
od odborníkov na kultúru a remeslá.
Rozvíjať medzikultúrne kompetencie a zvyšovať povedomie
o európskych hodnotách zapojením do remeselných
/ kultúrnych /aktivít tak, aby na konci druhého roku projektu
spoznali remeselno-kultúrne osobitosti aj partnerských krajín.

Prinášame kalendár vytvorený z prác žiakov našej školy, ktoré
vznikli v rámci projektu „Oživme spoločne zanikajúce remeslá
Európy!“. Tento projekt je financovaný v rámci programu
Európskej únie „Erasmus +“.
Po vytlačení jedno vyhotovenie kalendára zašleme aj partnerským
školám v Poľsku,  Rumunsku, Taliansku, Grécku a Cypre.


Prílohy:
Download this file (kalendár.pdf)Kalendár SŠI Ždaňa[ ]593 kB
Späť hore