O škole

 

KEDY JE POTREBNÉ ZVÁŽIŤ NÁVŠTEVU V NAŠOM CŠPP?

 

 

-   - keď si začnete všímať akúkoľvek zmenu v správaní svojho dieťaťa,
 
-   - ak si dieťa nečakane zhorší prospech,
 
-   - ak zistíme, že dieťa bez nášho vedomia nechodí do školy,
 
-   - ak chodí domov zo školy s plačom, smutné alebo vystrašené,
 
-   - ak dieťa odmieta stravu, alebo sa síce stravuje, no napriek
     tomu nečakane ubúda na váhe,
 
-   - ak máme podozrenie na niektorú zo závislostí – alkohol, drogy,
     patologické hráčstvo a pod.,   
 
    - keď je dieťa nadmerne agresívne,
 
-   - ak má dieťa zdravotné problémy a všetky odborné vyšetrenia
     ukazujú, že problém má korene v psychike dieťaťa – problémy
    s unikaním moču, problémy so stolicou, nechutenstvo, bolesti žalúdka a pod.,
 
-   - ak máme podozrenie na niektorú zo závislostí – alkohol, drogy, patologické hráčstvo a pod.
 
 
                 Jedna zásada však všeobecne platí:
 
                     Neváhajte a vyhľadajte nás čím skôr. 
Späť hore