O škole

 

KOMU POMÁHAME

 

 

-         deťom s mentálnym postihnutím všetkých stupňov

v rannom, predškolskom i školskom veku,

 

-         deťom s viacnásobným postihom,

 

-         deťom s poruchami správania,

 

-         žiakom individuálne začleneným v edukačnom procese,

 

-         rodičom a pedagógom, ktorí potrebujú naše odborné

rady pri akomkoľvek probléme.

 

 

Tým, že budú spokojní rodičia a učitelia, budú spokojné

 

                   a šťastné naše deti.

 

 

Späť hore