O škole

Zmena je šanca

 

Dňa 16. apríla 2014 pripravili pre 24 detí SŠI v Ždani (ET Čaňa)

organizátori malého projektu v rámci národného projektu KomPrax

a Operačného programu VZDELÁVANIE projektový deň plný hier

a zábavy pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Toto podujatie sa uskutočnilo v športovej hale MFK Čaňa. Záštitu

nad akciou mala EÚ, sociálny fond a slovenský inštitút mládeže

IUVENTA. Počas celého dopoludnia sa žiaci pod dozorom svojich pani

učiteliek, organizátorov a zástupkyne SO OÚ Čaňa veselo zabávali

a  súťažili medzi sebou. Využili svoju kreativitu kreslením, spevom,

recitáciou a tancom na tému „Spoznaj moju kultúru“. V rámci vzdelá-

vacej činnosti absolvovali malý kurz spoločenského správania sa a 

medziľudskej komunikácie.   Po výdatnom občerstvení boli všetky

prítomné deti obdarované peknými darčekmi, sladkosťami, no a tí

najlepší si odniesli domov diplom a hodnotné ceny. Za aktívnu účasť

na projektovom dni z projektu „Zmena je šanca“ bol udelený diplom

žiakom a učiteľom zo SŠI v Čani. 1. miesto v súťaži „Spoznaj moju

kultúru“ získal žiak Kristián Gaži z  3. A triedy

2. miesto Melánia Červeňáková z 3. A triedy

3. miesto Andrea Buková z TVB3

 

Späť hore