O škole

 

 

 

 


Týždeň boja proti drogám
V rámci „Týždňa boja proti drogám“ boli na našej škole usporiadané prednášky

a tematické hry k danej problematike. Bolo uskutočnené rozhlasové vysielanie na tému

Neber drogy“, ktoré pripravila Mgr. Jaroslava Jesenská.


Dňa 18.11.2009 sa uskutočnil turnaj v stolnom futbale. l. miesto obsadil Patrik Tomi,

žiak 4. triedy. Hlavným organizátorom akcií a prednášajúcou bola koordinátorka pre

drogovú závislosť na našej škole Mgr. Renáta Hegedüšová.

Späť hore