O škole

Tvorivé dielne

 

Organizuje Spojená škola Moldava nad Bodvou pre žiakov s mentál-

nym postihnutím. Táto aktivita je spojená s vernisážou výtvarných

žiackych prác. Tohtoročnou témou bolo slovenské príslovie: „Vtáka

poznáš po perí a človeka po reči“. Dňa 29.4.2014 sa tvorivých dielni

zúčastnila Sandra Buková a Helenka Daniová, kde si zasúťažili s os-

tatnými žiakmi ďalších piatich škôl. Úlohou bolo vytvoriť z papiera

čo najkrajšieho vtáčika. Žiaci usilovne strihali, lepili farebné perie

na telo vtáčika. Nakoniec prišlo vyhodnotenie. Za mravenčiu prácu

boli odmenení všetci. Každá škola získala diplom a balíček.

 

 

Späť hore