O škole

Szabóov Grafcký Lučenec

 

V tomto roku sa konal XVII. ročník celoslovenskej

a X. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže. Do

súťaže sa zapojili žiaci našej školy a vytvorili niekoľko

výtvarných prác na tému Fauna a Flóra sveta. Súťažilo

sa v 7. kategóriach. V tretej kategórii získal 3. miesto

Marek Mata, žiak 2.C triedy a v štvrtej kategórii zís-

kala odmenu Esmeralda Balogová žiačka 5.A triedy.

Žiaci sa venovali grafickým technikám ako je monotypia,

linoryt či suchá ihla. Zobrazovali rastliny a zvieratá vo

všetkých podobách. Výstava výtvarných prác bola sprís-

tupnená v priestoroch Novohradského múzea počas

apríla 2014.

 

 

ZELENÝ SVET

19.ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti

deti a mládeže zameraný na životné prostredie. Reali-

zuje sa v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie

na Slovensku pod záštitou Slovenskej komisie pre

UNESCO a Európskej environmentálnej agentúry.

Témou roku 2014: Mesto, alebo miesto pre ľudí. Banska

Bystrica bola miestom a mestom, kde si víťazí prebrali

ocenenia za najlepšie práce dňa 19.mája 2014. Našu školu

reprezentovali žiaci Samuel Sitarčík z materskej školy a 

Patrik Horváth zo základnej školy. Obom prajeme ďalšie

úspechy a ešte veľa pekných prác.

 


Späť hore