O škole

Svetový deň rodiny

 

Svetový deň rodiny – 15. 5. bol vyhlásený Organizáciou spojených

národov 20. 9. 1993. Na Slovensku je Deň rodiny organizovaný

ako celoslovenský projekt od roku 2009. Tento významný deň

si pripomenuli aj žiaci našej školy, ktorí prostredníctvom pre-

zentácie a zábavných aktivít, ktoré pre nich pripravila PaedDr.

Iveta Kajlová. Zhodli sa na tom, že aj napriek tomu, že sme všetci

členmi veľkej ľudskej rodiny, každý z nás potrebuje cítiť teplo

tej svojej. Akciu sme ukončili výstavou výtvarných prác žiakov

na tému MOJA RODINA a  heslom „Rodinu nemôže nič nahradiť“.

Späť hore