O škole

Krajská súťaž v speve „Spievanky“

 

Dňa 13.6.2013 sa v Spišských Vlachoch konala krajská
súťažná prehliadka v speve ľudových piesní Spievanky.
Našu školu reprezentovala Jozefína Urbanová žiačka
8.B triedy, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Hudobný
doprovod a nácvik piesní zabezpečil František Jano.
Blahoželáme.
 
Späť hore