O škole

Posledné fašiangy a pochovanie basy

 

Posledný týždeň pred prázdninami si žiaci poobedňajšej
zmeny pripravili program, ktorým si priblížili čas posled-
ných fašiangových dní spojených s pochovaním basy. Žiaci
spolu s učiteľmi vystrihli papierovú basu, niekdajšie fa-
šiangové masky – turoňa a bábky, pripravili cesto na fánky,
naučili sa k danej téme pesničky a básničky. Nakoniec sa
uskutočnil akt pochovania basy. Basu uložili do truhly. Žiaci
sa smutnými pesničkami rozlúčili s basou. Plačky oplakávali
jej odchod, pretože po tomto období nastupuje 40dňový pôst.
 
Späť hore