O škole

Športové hry žiakov

Dňa 23.mája sa zišli všetci žiaci našej školy na školskom

ihrisku v Ždani na zahájenie športových hier žiakov. Športové

hry otvoril riaditeľ školy PaedDr. Čičvák Pavol, sľub prečítala

žiačka  Júlia Gažiová. Tak ako po iné roky súťažilo sa v behu

na 50m, 60m a 300m, v skoku do diaľky, v hode kriketovou

loptičkou a granátom. Nakoniec si družstvá dievčat zahrali

prehadzovanú a chlapci minifutbal. Žiaci sa po celý čas snažili

získať čo najviac ocenení. Pripravené boli zaujímavé ceny.

Tu sú výsledky.

Beh na 50m mladší žiaci:         Mladšie žiažky:

1.miesto: Daniel Zupko                   1.miesto: Dušana Gažiová

2.miesto: Gabriel Maslyár             2.miesto: Magdaléna Gažiová

3.miesto: Pavol Dávid                     3.miesto: Helenka Daniová

 

Beh na 60m staršie žiačky:      Beh na 300m starší žiaci:

1.miesto: Annamária Gažiová            1.miesto:Richard Jano

2.miesto: Jožka Urbanová               2.miesto:Karol Jano

3.miesto: Paula Janóová                   3.miesto:Nikolas Dužda

 

Hod kriketovou loptičkou

mladší žiaci:                      Mladšie žiačky:

1.miesto:Pavol Dávid             1.miesto:Veronika Lončáková                                                       

2.miesto:Daniel Zupko         2.miesto:Andrea Horváthová

3miesto:Jozef Jano             3.miesto:Dušana Gažiová

 

Staršie žiačky:               Hod granátom starší žiaci:

1.miesto:Paula Janóová           1.miesto: Erik Zupko

2.miesto:Vlasta Zupková       2.miesto: Mário Červeňák                                        

3.miesto:Jolana Gažiová        3.miesto: Markus Kotlár

 

Skok do diaľky mladší žiaci:      Mladšie žiačky:

1.miesto: Adrián Červeňák           1.miesto: M. Gažiová  

2.miesto:Zdenko Červeňák         2.miesto: Betka Korová

3.miesto: Markus Kotlár             3.miesto: Adriána Horváthová

 

Starší žiaci:                         Staršie žiačky:

1.miesto:Mário Červeňák           1.miesto: Jožka Urbanová

2.miesto:Erik Zupko                  2.miesto: Annamária Gažiová

3.miesto:Róbert Jano               3.miesto: Jana Gažiová

 

Späť hore