O škole

Ochrana práv

Žiaci našej školy sa v mesiaci september zapojili do projektu

,,ochrana práv“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv

a slobôd. Cieľom projektu je hravou formou zvyšovať právnu

a morálnu gramotnosť žiakov v oblasti ochrany ľudských práv.

Viac o projekte na stránke 

 http://resocia.sk/index.php/uspesne-granty/projekt-ochrana-prav-deti

 

Späť hore