O škole

Metodický deň 

 

Dňa 7. 5. 2014 sa na našej škole uskutočnil metodický deň na tému

Tvorivé dielne. Prítomní učitelia sa po úvodnom privítaní riaditeľom

školy PaedDr. Pavlom Čičvákom prostredníctvom prezentácie oboz-

námili s históriou školy, organizačnými zložkami školy a názornými

ukážkami prác našich žiakov. PaedDr. Iveta Kajlová a  PaedDr. Silvia

Sopková prezentovali konkrétne techniky práce s prírodným mate-

riálom, papierové pletenie, falošný patchwork a servítkovú techniku.

Výstavka prác našich žiakov ako aj prezentované techniky učiteľov

upútali a zúčastnení odchádzali obohatení o nové inšpirácie, ktoré

využijú pri svojej práci so žiakmi.

 

Späť hore