O škole

    Marcové aktivity na škole

 

Každý rok sa na našej škole konajú rôzne aktivity, ktorých 

ústredným motívom je kniha. Inak tomu nebolo ani teraz. 

V priebehu mesiaca sme navštívili miestne knižnice v Ždani

a v Čani, kde sa žiaci oboznámili aj  so spôsobom fungovania

knižníc, s registráciou kníh, ich starostlivosťou a mali možnosť

oboznámiť sa aj s knižnými  novinkami. 27. marca si žiaci v Ždani 

nadobudnuté vedomosti mohli oprášiť na ,,Dni aktivít".  Rozdelení

do jednotlivých tímov riešili križovky, vymýšľali rýmy,  hrali sa

s písmenkami, prešmyčkami, skladali rozprávkové puzzle,

spoznávali známych spisovateľov.   Na záver na súťažiacich čakala

sladká odmena a každého z nich hrial pocit z toho, že ukázal čo

v ňom je a zabojoval za kolektív.  

 

Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Poézia

Mladší žiaci:

1. Melánia Červeňáková 3. ročník

2. Mária Miková 4. ročník

3. Paloma Balogová 4. roční

 

Starší žiaci:

1. Eva Zupková 7. ročník

2. Annamária Berková 5. ročník

3. Kristián Šaňa 5. ročník

 

Próza

Mladší žiaci:

1. Vanesa Turková 1. ročník

2. Vanesa Turtáková 4. ročník

3. Dušana Gažiová 4. roční

 

Starší žiaci:

1. Patrícia Janová 6. ročník

 

Cena ,,Najmilší prednes":
 
Sofia Juhászová 1. ročník
 
Výhercom blahoželáme.
 
 

 

 

Späť hore