O škole

                                        Deň v ZOO

 

Jeden z posledných dní v škole prežili žiaci, v doprovede

svojich učiteľov, na školskom výlete v ZOO Košice, kde

okrem prehliadky zvierat si pozreli expozíciu Dinoparku

a taktiež 3D film Príbeh mláďatá, kde sa niektorí žiaci

prvykrát stretli s polarizačnými okuliarmi.

V závere sa dosýtosti vybláznili na detskom ihrisku.

 

Späť hore