O škole

                                                                Karneval

 

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov.
Aj na našej škole sa stal karneval tradíciou. 28. februára
sa  školská jedáleň v Ždani a veľká chodba v Čani premenili
na zázračnú krajinu, v ktorej sa ocitli princezničky, čertíci,
lienky, kvety, zvieratká, piráti, praľudia, snehuliaci, noc,
slniečko ale aj vianočný stromček a salónka či pan farár...
Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali.
Deti s pani učiteľkami si dali na výbere masiek naozaj záležať.
Kvalitu, originalitu i samotný nápad hodnotila porota, ktorú tvorili
učitelia. Po vyhodnotení masiek nasledovala voľná zábava
a zábavné súťaže. Žiaci mali možnosť vyšantiť sa , nadobudnúť
pekné spomienky, ktoré si aj po čase budú môcť prezrieť
prostredníctvom fotografií. Budúci rok sme tu s karnevalom
opäť. Už teraz sa na všetkých veľmi tešíme.
 
Späť hore