O škole

Janko Hraško ešte žije...

 

Pod týmto názvom sa niesol 7. ročník literárno-výtvarnej
súťaže, ktorú vyhlásila Súkromná základná škola Bell
Amosa v Martine v spolupráci s Akadémiou hraškológie
a Heviklubom na súkromnej základnej škole Bell Amosa
v Martine a Literárny klub Madokyš o.z. v Martine,
Rozprávková republika – úrad prezidenta Janka Hraška.
Žiaci pripravili do súťaže niekoľko výtvarných prác
 na tému: Ekohrdina Janko Hraško zachraňuje
planétu Zem. Súťažilo sa v dvoch kategóriách Púpatka
a Hraškuľčatá. V kategórii Hraškuľčatá získal pekné
3. miesto žiak našej školy Kristián Gaži.
Gratulujeme k umiestneniu.
Späť hore