O škole

Gaňova Tarnava 2014
 
 
Všetko, čo robíme je iba kvapka v mori,ale keby sme to nero-
bili, tá kvapka by tam chýbala.
                                Matka Tereza s Kalkaty
 

V duchu tohto motta sa niesla tohtoročná krajská súťažná prehliad-

ka v prednense poézie a prózy a výtvarných prác Gaňova Tarnava

2014,  ktorej  pravidelnými účastníkmi sa stali aj žiaci našej školy.

V literárnej časti súťaže nás reprezentovali Anna Mária Berková

žiačka 5. ročníka a Vanesa Turková, žiačka 2. ročníka. Vo výtvar-

nej súťaži sme mali širšie zastúpenie a  úspešní boli  nasledovní žia-

ci: Viktória Červeňáková  téma ,,Akvárium" obsadila   1. miesto, Vik-

ria Gažiová téma ,,Moje vysnívané povolanie"  2. miesto, Andrea

Buková téma ,,Soči 2014"  1. miesto a  Sandra Buková téma ,,Posled-

ná večera "  2. miesto.  Všetkým  blahoželáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť hore