O škole

 

Exkurzia do Miklušovej väznice

 

Oslavy Dní mesta Košice vyvrcholili v sobotu 10. mája 2014.

Aj žiaci elokovaných tried Spojenej školy internátnej v Ždani

-Čaňa si pripomenuli dôležitú udalosť- udelenie Erbovej listiny

mestu Košice. Odohralo sa to pred 645 rokmi, 7. mája 1396

na hrade Diósgyőr, odkiaľ mešťania erb a vzácnu listinu priviezli

do Košíc.  Počas exkurzie do Miklušovej väznice sa dozvedeli čo

-to z histórie mesta, spôsoboch trestania ľudí, ktorí porušili do-

bové zákony. Záver exkurzie bol spestrený prechádzkou historic-

kým centrom mesta,  vďaka ktorej si žiaci obzreli dominantné

historické pamiatky mesta. 

Späť hore