O škole

Deň matiek 2014

,,...veď dve rúčky od Teba máme, dve rúčky deťom stvoril

      Boh: pre otecka jednu, druhú mame."

                                    (Milan Rúfus : Modlitba za rodičov)

 

Nedeľa  11. mája patrila Dňu matiek  a  naša škola v spolupráci

s OU, MŠ, ZŠ a  CZŠ pripravila  v KD Ždaňa  pre všetky

mamky darček. Žiaci pod vedením svojich  pedagógov vyjadrili

 v podobe bohatého a pestrého programu básní, piesní a tancov

všetkým mamám, starým mamám a krstným mamám svoj obdiv

a lásku.  Za prípravu, výzdobu a  plynulý priebeh podujatia patrí

poďakovanie všetkým  pedagógom SŠI. Program so žiakmi nacvi-

čili  Mgr. Žuková, Mgr. Meštellérová  a p. Jano.

 

 

Späť hore