O škole

Deň detí u nás

Príjemne a užitočne stráviť MDD a užiť si  naplno svoj deň, prišli

aj žiaci našej školy. Deti súťažili v 5 stanovištiach a  po ich úspeš-

nom absolvovaní si zaspievali karaoke a zatancovali. Všetkým deťom

a učiteľom,  za tento nádherný deň, patrí veľké ďakujeme.


 


Späť hore