O škole

Budme si rovní

 

Vďaka Nadácii Tesco, Nadácii Pontis a OZ Chrobáčik prebiehal v minulých

mesiacoch na našej škole projekt, ktorého cieľom bolo zlepšenie 

komunikačných, motorických, emocionálnych schopností detí a  zapojenie ich 

rodičov do  spoluráce so školou. Hravou formou pomocou  arteterapie,  animo-

terapie a dramatoterapie sa zameral na integráciu detí medzi intaktnú

populáciu. Chceme aj touto cestou poďakovať všetkým pedagógom, rodičom

a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na jeho realizácii.

 Späť hore