O škole

Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny
sú v termíne od 1.4.2021 (štvrtok) do 6.4.2021 (utorok).
V tomto čase nebude prebiehať ani dištančné vzdelávanie.
Nástup žiakov do školy po prázdninách je 7.4.2021 (streda).
Späť hore