O škole

Po návrate do školy sa žiaci pod vedením svojich učiteľov
venovali viac ako inokedy práci s knihou. V piatok 26. marca
pripravila Ing. Lukáčová v Ždani aktivity zamerané na mesiac 
knihy. Žiaci, z dôvodu pandemických opatrení v triedach
na jednotlivých hodinách v rámci predmetov riešili hlavolamy,
krížovky, prešmyčky, kreslili rozprávkové  postavičky
a navrhovali vlastnú knihu.
Najlepšie práce organizátor vyhodnotí a budú vystavené
na hlavnej chodbe, kde si ich všetci budú môcť prezrieť.


Späť hore