O škole

 Už tradične je 22. marec Svetovým dňom vody,
a keďže bez tejto drahocennej tekutiny by nebol
život možný, snažíme sa na to upozorňovať vždy,
keď sa vyskytne príležitosť. Pre žiakov  TVB 1,
1.- 4. ročníka  v elokovanom pracovisku v Čani sme
pripravili zopár sprievodných podujatí. Žiaci 
vypracovali pracovné listy, vyrobili  si plagát k danej
téme, dáždnik s kvapkami vody, kreslili ba dokonca
aj spievali o vode.
Svetový deň vody splnil svoj účel a my môžeme len veriť,
že bude čistá voda pre nás i naďalej samozrejmosťou.

 

Späť hore