O škole

V marci sa na našej škole už tradične organizovali
aktivity a prednášky orientované na duševné zdravie.
Keďže vzhľadom k epidemiologickej situácii  to tohto
roku nie je možné dovoľte milí žiaci a priatelia školy,
aby som Vás upriamila na stránku RÚVZ Košice, ktorá
je venovaná medzinárodnej kampani „Týždeň mozgu 2021“
(v tomto roku 15. – 21. 
marec 2021)
http://www.alzheimer.sk/slovenska-alzheimerova-spolocnost.aspx >

Späť hore