O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Z príležitosti osláv Olympijskeho dňa vyhlásil
Slovenský olympijský a športový výbor výtvarnú
súťaž na tému „Výnimočnosť, priateľstvo a rešpekt“.
Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo celkovo 538 detí
a žiakov MŠ, ZŠ, a SŠ zo Slovenska. V kategórii
od 15 do 18 rokov porota udelila 1. miesto žiakovi
našej školy PATRIKOVI JANOVI.
Víťazovi srdečne gratulujeme.

 Dńa 25, júna sa žiaci zúčastnili školského
výletu Cieľom bola naša najmenšia ale  najmilšia
zoologická záhrada na Slovensku  v Spišskej Novej
Vsi. Okrem prehliadky zvieratiek, ktorých tam je
viac ako 500 sa deti  previezli  na koni a tí menší
vyskúšali preliezky na detskom ihrisku, ktoré je
súčasťou areálu. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili
v historickom meste Levoča, kde sa najväčšej pozornosti
tešila klietka hanby. Z  výletu sa žiaci vrátili veselí,
spokojní a plní nových zážitkov.

V tomto školskom roku prebehol uz 22.ročnik
celoslovenskej súťaže a 16.ročník medzinárodnej
výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec.
Do súťaze sa zapojili aj žiaci našej školy. Tvorili
výtvarné práce na temu "Vesmír". Ocenení žiaci:
V III.kategórii získali Odmenu Marianna Gažiová
za prácu Kozmonauti, a Denis Zupko za prácu Planéty.
Vo IV. kategórii získal 3.miesto Marek Mata za prácu
Mám najlepšiu mamku v celom vesmíre a Darina Janová
získala v tejto kategórii Odmenu za prácu Blízke
stretnutie. Oceneným žiakom srdečne gratulujeme.Ďakovný list od pani primátorky Lučenca PhDr. Alexandry
Pivkovej patrí aj deťom Špeciálnej materskej školy 
internátnej Bukovec a to konkrétne Šimonovi Vyšnickému 
a Jurajovi Kováčovi, ktorého práca s názvom „Vesmírne 
divadlo“ bola vystavená na vernisáži. Začínajúcim umelcom 
srdečne gratulujeme.
https://www.lucenec.sk/?program=51&module_action_
_0__id_ci=216583
 


Späť hore