O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

,,Mikulášku, dobrý  strýčku,
modlím sa ti modlitbičku..."


6. december  patrí k najočakavanejším dňom nielen
v rodinách, ale aj na našej škole, kedy vyučovanie  svojou
prítomnosťou  spestruje  Mikuláš s čertom a anjelikom.

Deti ho privítali krásne vyzdobenou školou. Nálada bola
výborná a žiačikovia i tí starší prekypovali šťastím a
nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo
všetko dokážu. Nechýbali básničky, pesničky, či
rýmovačky doprevádzané hudbou, za čo  boli odmenené
hŕbou sladkosti.30. novembra sa škola premenila na veľkú kuchyňu, kde sa
vzájomne stretli s vareškami v rukách a zmerali si svoje
kuchárske zručnosti súťažné družstva tried z poobedňajšej
zmeny. Témou bol zdravý životný štýl. V zmysle zdravej výživy
hravo zvládli prípravu jednoduchých a chutných raňajok.
Výborne sa pri tom zabavili a pochutili si na dobrotách, ktoré
si sami pripravili. Súčasťou súťaže bolo aj ochutnávanie
pripravených jedál. A tak súťažiaci boli aj porotou zároveň.
A veru mali z čoho vyberať.
A výherca? Tentokrát – remíza.
A tak si musíme túto vydarenú súťaž zopakovať!


 

V piatok 24.11.2017  v rámci týždňa boja proti drogám
a fajčeniu navštívili  žiaci 
našej školy  Verejnú knižnicu
Jána Bocatia v Košiciach, kde sa okrem oboznámenia

s fungovaním knižnice  zúčastnili prednášky na danú tému
a mali 
možnosť dozvedieť priamo od odborníkov
o škodlivosti fajčenia a omamných látok.  Prednáška

bola spojená s možnosťou - otestovať si pomocou prístroja
svoj dych, čo žiakov veľmi 
zaujalo a zachovalo v nich pocit,
že svoje zdravie si máme čo najlepšie chrániť.
Späť hore