O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

/Memoriál Zdenky Briatkovej/

Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
vyhlásilo celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom

Výtvarné talentárium. Témou súťaže boli Dobšinského
rozprávky. Zvolená téma mala upriamiť 
pozornosť
žiakov na naše kultúrne dedičstvo, na jedinečnosť
ľudovej kultúry, ktorá je jadrom 
slovenských rozprávok.
Práce našich žiakov zaujali odbornú porotu, ktorá
v kategórii SŠI udelila 2.
miesto Marianne Gažiovej,
3. miesto Melánii Červeňákovej a Čestné uznanie
Alžbete Korovej. Práce 
ocenených žiakov si môže
široká verejnosť pozrieť v pristoroch Mestského
úradu v Bojniciach. 
Oceneným žiačkam srdečne
blahoželáme.


Pod týmto názvom organizovala 28. mája Spojená škola   
Michalovce s Okresným úradom ,odborom školstva Košice 
 už 11. ročník  Krajskej súťaže praktických škôl „RUKA
V RUKE. Tejto súťaže sa zúčastnili  aj naše žiačky  PŠ
Mária Gažiová a Viktória Gažiová, kde si preverili svoje
praktické zručnosti a návyky. Dvojčlenné družstvá zo
6 praktických škôl  súťažili v troch disciplínach: príprava
jedál z polotovarov - rezance s makom, slávnostné stolovanie
a decoupage a maľba  akrylovými farbami pri vytváraní
polystyrénového srdiečka. 
Môžeme sa pochváliť 2. miestom v tejto súťaži.
 Dievčatám blahoželáme.


Dňa 29.05.2019 sa uskutočnila celoslovenská
súťaž v speve "Husľový kľúčik" v Bratislave,
v ktorej mala naša škola tiež zastúpenie v podobe
veľkého žiackeho talentu. Volá sa Roman Kapura,
býva v Čani a do celoslovenského kola v Bratislave
postúpil z krajského kola, v ktorom sa umiestnil
na prvom mieste v kategórii Variant B-Praktické
školy. Do celoslovenského kola si Roman vybral
pieseň od Adama Ďuricu Holubička. Doprevádzali
ho učitelia zo školy František Jano (gitara) a Igor
Svat (cajon). V porote súťaže sedeli známe televízne
tváre Mišo Hudák a Robo Opatovský.
Obidvom porotcov Romanov prejav natoľko učaroval,
že ho vyhlásili za celkového víťaza vo svojej kategórii.
Roman, máme z Teba veľkú radosť a prajeme Ti, aby
si mal naďalej radosť zo spevu a rozdával ju vôkol seba.
Tvoji učitelia
(Spojená škola internátna Ždaňa)

 
 
 
 
 
Späť hore