O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy
a hlavne 
obdobím  karnevalov. Ten sa
na našej škole konal 
14. februára v Ždani
a 21. februára v Čani.
V priestoroch školy
sa šíril smiech 
a radosť. Po vyhodnotení
masiek nasledovala diskotéka, 
na ktorej
sa žiaci dosýta  vytancovali a zasúťažili si. 

Karnevalom v škole sme zavŕšili čas
veselosti a 
pripravili sme sa na blížiace sa
pôstne obdobie, ktoré 
potrvá až do príchodu
veľkonočných sviatkov. Za  pekné popoludnie
patrí poďakovanie najmä učiteľom, ktorí 
žiakom pomohli pripraviť  nie len úžasné
masky,  ale aj skvelú ,,benátsku" atmosféru. 


Dnešný výchovný koncert- Veselé noty
sa niesol vo výbornej nálade. Účinkujúci
pre nás pripravili bohatý program
s pesničkami. Piesne boli zaspievané
v slovenskom i rómskom jazyku. Do programu
sa zapojili aj naši žiaci, ktorí  nám zaspievali
známe pesničky.


Prechodné obdobie medzi zimou a jarou
tvoria fašiangy, ktoré však nemajú pevný
termín. Označuje sa nimi celé obdobie
od Troch kráľov do Popolcovej stredy...

Tieto informácie a ešte niečo naviac
z histórie fašiangov 
sa žiaci dozvedeli
v ,,predvečer" sviatku všetkých
zamilovaných - Valentína, na spoločnom
stretnutí žiakov a učiteľov.
Okrem  zaujímavej prezentácie o fašiangoch 
a ,,Dňa zamilovaných" si žiaci vymenili
,,valentínky" a ukázali splnené úlohy
s danou tématikou, ktoré riešili na vyučovaní. 


Späť hore