O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 7.06.2018 z Obvodného oddelenia
Policajného zboru SR v Čani k nám zavítal
pán riaditeľ mjr. JUDr. Vladimír Šolc na
besedu o prevencii a predchádzaní správania,
ktoré je v rozpore so zákonom, či morálkou.
Pripomenul nám aká dôležitá je pre nás
bezpečnosť v cestnej premávke, či už v role
chodca, cyklistu, či budúceho vodiča, porozprával  
o spoločnom spolunažívaní, priestupkoch a 
trestných činov. 
Apeloval na slušné správanie
sa na verejnosti a dodržiavanie povinnej
školskej dochádzky. Bolo to výborné a poučné
stretnutie. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme
sa na ďalšiu  spoluprácu.

 

V týchto dňoch prebehlo celoslovenské kolo
tejto výtvarnej súťaže, ktoré zabezpečilo
Katolícke pedagogické a katechetické
centrum, n.o. Práce žiakov, ktoré sa umiestnili
na prvých troch miestach  v diecéznom kole
postúpili do celoslovenského kola. V diecéznom
kole postúpili žiaci našej školy Adrián Červeňák,
Lucia Lončáková, Samuel Šenki a Erik Kotlár.
V celoslovenskej súťaži získali ocenenia títo
žiaci: Lucia Lončákova sa umiestnila na 2.mieste
a Adrián Červeňák na 3.mieste v kategórii
8A – špeciálnych škôl pre žiakov s MP. Žiakom
srdečne blahoželáme.

Príjemne a užitočne stráviť MDD a užiť si  
naplno svoj deň, prišli aj žiaci našej školy.
Pekné počasie podporilo uskutočniť pre deti
piknik. Žiaci zo Ždane piknikovali v krásnom
prostredí blízkeho lesa. Deti z elokovaného
pracoviska v Čani si vybrali prostredie blízkeho
rekreačného zariadenia Tajvan.Všetkým deťom
a učiteľom,  za tento nádherný deň, patrí veľké
ďakujeme.

Späť hore