O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Ani sme sa nenazdali a po vianočnej aktivite žiakov
doobedňajšieho vyučovania v Čani prišiel čas na tú
novoročnú. Deti si vo výchovno-vzdelávacej časti
zopakovali aký je rozdiel medzi kalendárnym a 
školským rokom, prezentáciou si overili svoje znalosti
o ročných obdobiach. Najviac ich však zaujal rozprávkový
príbeh o živote zvieratiek v zime. V zábavnej časti sa
rozprávali o symboloch šťastia, riešili rôzne tematicky
zamerané tajničky a vyfarbovali maľovanky s uvedenou
tematikou. Na záver podujatia naplnili kŕmidlo  pre vtáčiky
semiačkami.


V tomto roku prebehol už 12.ročník celoslovenskej
kampane Červené stužky, prostredníctvom ktorej,
sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže s témou:
Logo pre červené stužky.  Odoslané boli žiacke práce,
ktorými žiaci vyjadrili a zároveň podporili myšlienku
 boja proti AIDS a pomoci ľuďom nakazených touto
chorobou.  Na stretnutí pri príležitosti Svetového dňa
boja proti AIDS v Žiline 28.11.2018  boli vyhodnotené
dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách
(v kategórii stredných, základných a špeciálnych
základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky.
V rámci výtvarnej súťaže bola udelená aj cena
Okresného úradu, odboru školstva v Žiline. Vo výtvarnej
súťaži  získali  žiaci elokovaných tried v Čani  Peter Gaži
1.miesto a  Štefan Zupko cenu vedúceho odboru školstva.
Ocenení žiaci boli ohodnotení finančnou a materiálnou
odmenou. 

 

Zvončeky už zvonia a ihličie vonia,
svetlo sviečok mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve...

Vzduchom sa šírila príjemná vianočná nálada.
Aj my sme sa na ňu naladili a 18.12.2018 v spolupráci
s komunitným centrom usporiadali vianočné dielne.
Spolu s deťmi sme vyrábali ručne šité vianočné hviezdy,
farebné girlandy a malé anjelici s cestovín, zo šišiek
milé vianočné ozdoby a nádherné ikebany. Tieto dielne
máli aj tajné poslanie, pripravovali sme hlavne „jedlú“
výzdobu pre stromček, ktorý nás čakal v zoologickej
záhrade... Ale je to už iný príbeh.    
   

 

Späť hore