O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 V tomto školskom roku prebehol 20.ročník celoslovenskej
a 13.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov
grafický Lučenec s podtitulom „Hračky“.  Z 271 výtvarných
prác bolo ocenených 37 prác. Dňa 1.6. 2017 v priestoroch
Novohradského múzea a galérie v Lučenci,  v deň MDD sa
uskutočnilo vyhodnotenie  a ocenenie najlepších výtvarných
prác. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Odmenu
s diplomom  porota udelila  žiakovi našej školy Marekovi
Matovi  za výtvarnú prácu pod názvom Kocky. Vernisáže
sa zúčastnili  žiaci Braňo Fako a Kevin Turták, ktorí si
pozorne a so záujmom prezreli vystavené výtvarné práce. 

Žiačky PŠ  školy Alexandra Janová a Vlasta Janová
sa 25. mája zúčastnili 9. ročníka Krajskej súťaže
praktických škôl „ RUKA  V RUKE“, ktorú organizovala
Spojená škola internátna Michalovce s Okresným úradom,
odbor školstva Košice. Praktické zručnosti a návyky si
žiačky zmerali v dvoch praktických disciplínach: príprava
jedál z polotovarov – špagety s Morca-dellou, a vyrobe
drevenej ozdobnej tabuľky, pri ktorej dievčatá pracovali 
transferovou technikou a maľbou akrylovými farbami.
Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl, naša PŠ sa umiestnila
na 2. mieste. Dievčatám  blahoželáme.

Spojená škola Veľké Kapušany uskutočnila 18. mája 2017
stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnili naj  sa naši žiaci
Kristiáń Šaňa a Pavol Dávid. I keď sa tohto roku neumiestnili
na medailových miestach vo veľkej konkurencii nesklamali
a tromi vyhratými zápasmi ukázali, že šport
na našej škole
nie je cudzí pojem. Chlapcom za reprezentáciu patrí veľké
,,Ďakujeme."

Späť hore