O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Ach ženy, dievčatá, babky či mamy,
všetky ste krásne, to srdce vraví mi.
Na veku vôbec nezáleží,
krása ženy každej z vás prináleží.

8. marec - Medzinárodný deň žien

Je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN 
Pripomíname si ho ako prejav úcty k ženám,
k ich právam, a to bez bez ohľadu na ich národné,
národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické
alebo politické postavenie. 

“Čím viac čítate, tým viac sa naučíte.
Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.

                                                Dr. Seuss
Marec – mesiac knihy
-prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom
slnečných dní či prvých prác v záhradkách, 
ale i
s odpočinkom v podobe čítania kníh.

Do školských lavíc sme sa z dôvodu pandemických
opatrení vrátili zatiaľ len na týždeň, no všetci veríme,
že školské brány sa čoskoro otvoria a aby to bol návrat
do krásneho prostredia  
pani učiteľky nahodili školu
  do jarnej atmosféry.

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a rodičom,
že od 8.3.2021 (pondelok) prechádza škola
až 
do odvolania na dištančnú formu vzdelávania
a to na základe COVID automatu, nakoľko okres
Košice - okolie je v IV. stupni varovania - čierna
farba. O novom termíne nástupu do školy Vás
budeme vopred informovať.

                       Mgr. Jozef Besterci, riaditeľ

Späť hore