O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Pomaly sa stáva tradíciou, že mladší žiaci
z Čane sa koncom školského roka učia v škole,
ktorá je v prírode. Tá ich sa nachádza v Bukovci
v prekrásnej prírode s vodnou nádržou. No ale
škola nie je len učenie, ale aj množstvo mimovy-
učovacích aktivít ako vychádzky do prírody,
opekačka, „ples upírov“, či boj o „kráľa pexesa“.
Štvrtý ročník od 27.5. do 1.6. 2019 sa deťom
podľa ich vyjadrení navždy zapísal do ich srdiečok.


Sviatok, ktorý sa oslavuje  len raz v roku 1. júna, 
patrí  na našej škole k tým najočakávanejším. Ani 
tohto roku pani učiteľky nesklamali a  pre žiakov 
pripravili program plný hier, súťaží a smiechu. 
Deti z Čane sa stretli v blízkom rekreačnom areáli
Tajvan na tradičnej opekačke. Žiaci zo Ždane
netradične ostali v priestoroch školy kde privítali
hasičov z ..Dobrovoľného hasičského zboru Nižná
Myšĺa" a záchranárov z dopravnej zdravotnej služby
z Košíc, ktorí im priblížili ich  prácu. Samozrejme
nechýbalo ani šantenie v pene a podávanie prvej poomoci.
Za krásne strávený deň ´ďakujeme všetkým.


/Memoriál Zdenky Briatkovej/

Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
vyhlásilo celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom

Výtvarné talentárium. Témou súťaže boli Dobšinského
rozprávky. Zvolená téma mala upriamiť 
pozornosť
žiakov na naše kultúrne dedičstvo, na jedinečnosť
ľudovej kultúry, ktorá je jadrom 
slovenských rozprávok.
Práce našich žiakov zaujali odbornú porotu, ktorá
v kategórii SŠI udelila 2.
miesto Marianne Gažiovej,
3. miesto Melánii Červeňákovej a Čestné uznanie
Alžbete Korovej. Práce 
ocenených žiakov si môže
široká verejnosť pozrieť v pristoroch Mestského
úradu v Bojniciach. 
Oceneným žiačkam srdečne
blahoželáme.


Späť hore