O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

11. decembra sme už po druhýkrát privítali v športovej
hale v Čani hudobníkov
 z organizácie  občianskeho združenia
 „Škola Života“ zo Žiliny,
ktorí sa našim žiakom prihovorili 
skladbami z vlastnej
tvorby a  predstavili  program
 „ Doprava, doľava“. 
Zábavnou  formou priblížili
žiakom rôzne dopravné situácie 
a pomocou pesničiek
a pekných videoklipov ich učili ako sa bezpečne správať 
na cestnej komunikácii v roly chodca, cyklistu ale aj vodiča.Posledný deň v mesiaci november sme sa venovali citlivej
téme ,,týraniu a zneužívaniu detí."
Prezentáciou, ktorú
pripravila PaedDr. Iveta Kajlová žiakom priblížila, čo sa
považuje za týranie a šikanovanie a zároveň ich informovala,
 
kde majú vyhľadať pomoc.

 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Červené stužky prebehlo
1. decembra na Mestskom úrade v Žiline. Každoročnou
témou je „Pohľadnica pre Červené stužky“. Do súťaže
sa zapojili aj žiaci našej školy. Roman Kapura žiak TVB2
získal čestné uznanie za výtvarnú prácu. Domov si odniesol
diplom s knižnou poukážkou. Zároveň jeho výtvarná práca
bola použitá pri tvorbe detského kalendára na rok 2018.
Žiakovi srdečne blahoželáme a prajeme nové nápady a 
tvorivého ducha pri ďalších výtvarných prácach.
Akú záchrannú techniku som videl zasahovať
a s čím by som pomohol ja

Okresný úrad Košice vyhlásil výtvarnú súťaž na tému
Akú záchrannú techniku som videl zasahovať a s čím
by som pomohol ja“. Do súťaže sa zapojili žiaci našej
školy a zaslaním svojich prác zabojovali  o prvenstvo.
Tento krát žiaci 5.B triedy získali prvé tri miesta.
Na 1.mieste sa umiestnila žiačka Vaneska Zupková,
na druhom mieste Erik Kotlár a tretie miesto obsadila
Lucia Lončáková. Diplomy s vecnými cenami im odovzdala
vyhodnocovacia porota  1.decembra 2017 na našej škole.
Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme kreatívne myslenie
pri nových výtvarných prácach.
Späť hore