O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

,,Veriť, milovať, pracovať"
                      
M. R. Štefánik

Rok 2019 je vyhlásený za Rok M. R. Štefánika.
Už od začiatku školského roka sa naši žiaci môžu
s týmto velikánom slovenského národa zoznamovať
nielen na vyučovaní, ale aj pomocou obrázkovej
dokumentácie umiestnenej na nástenke vo vstupnej
chodbe školy. 
V piatok 11. októbra sa na 4.a 5. vyučovacej hodine
stretli spolu učitelia a žiaci, kde si na úvod osviežili
vedomosti o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi krátkym
filmom a prezentáciou, a potom sa už súťažilo, doplňovali
sa hádanky, citáty, vyrábali sa lietadlá... 
O tom, že žiakov aktivity, zaujali svedčia aj fotografie
vo fotogalérii.

Jesenný čas je v Ždani už tradične spojený
s ,,Výstavou ovocia a zeleniny", kde plody a 
výrobky svojej
 práce prezentujú nielen občania
obce, ale aj žiaci jednotlivých škôl.
 Naša škola 
ukázala plody
 zo záhrady,
 výrobky z prírodnín a
netradičné aranžovanie kvetov. 
Že sa výrobky páčili
svedčia aj štyri ceny, ktoré sme získali. Aj touto 
cestou ďakujeme organizátorom, za možnosť
predstavenia 
sa a prezentácie našej práce.


Svetový deň srdca si pripomíname každoročne
dňa 29. septembra už od roku 2000  a jeho
hlavnou myšlienkou  je zvýšiť povedomie
verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo
–cievnych ochorení a zároveň propagovať
význam prevencie týchto ochorení. 

Žiaci našej školy si tento deň pripomenuli 
26. septembra. Na pracovnom vyučovaní si
vyrobili srdiečko, ktoré priniesli ako vstupenku
na besedu, kde si pozreli prezentáciou  o činnosti
nášho srdca. Zistili, prečo je  dôležitá zdravá
životospráva aj telesná aktivita. Meraním tlaku
sa presvedčili, ako pracuje naše srdiečko v kľude
a pri cvičení. Na záver žiaci zo srdiečok vytvorili
koláž krásnej prírody.  
Späť hore