O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

13. decembra k žiakom do Ždane zavítal
pán riaditeľ mjr. JUDr. Vladimír Šolc
z Obvodného oddelenia Policajného zboru
SR v Čani. Na besede so žiakmi sa venoval
problematike drog, trestným činom s ich
užívaním a dôsledkami. 
Apeloval  na slušné
správanie sa žiakov na verejnosti a zároveň
dodržiavaniu povinnej  školskej dochádzky.
Pre našich žiakov to bolo poučné stretnutie.
Veľmi pekne ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.

Pod oknom, za oknom stojí Mikuláš...

Táto aj iné básničky zneli v priestoroch
našej školy v Ždani aj v Čani 6. decembera
kedy vyučovanie  svojou prítomnosťou 
spestril  Mikuláš s čertom.
Žiaci prekypovali šťastím , Mikulášovi
predviedli 
básničky, pesničky, či rýmovačky
doprevádzané hudbou, za čo  boli odmenené
 hŕbou sladkosti. 


V tomto školskom roku odbor krízového
riadenia Okresného  úradu Košice-okolie
usporiadal VII. ročník výtvarnej súťaže
Ochranárik čísla tiesňového volania 112
a civilnej ochrany na tému:
„ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE,
V HORSKOM TERÉNE“,
 
pre základné a špeciálne školy okresu
Košice-okolie. Do súťaže sa zapojilo 9 ZŠ
a  dve špeciálne školy s celkovým počtom
151 výtvarných prác. Dve výtvarné práce
našich žiakov sa umiestnili na hodnotených
miestach. Na 2.mieste sa umiestnila práca
žiaka Denisa Zupku zo 4.ročníka /EP Čaňa/
a práca žiačky Dariny Janovej z 8.ročníka
sa umiestnila na 3.mieste. Obom žiakom
srdečne gratulujeme.Späť hore