O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Odbor školstva Okresného úradu Košice a Spojená škola internátna

Spišské Vlachy dňa 29.4.2015 usporiadali krajskú súťaž v ľudovom

speve. Našu školu reprezentovali Jozef Jano z 3. C triedy, ktorý sa

v 1.kategórií umiestnil na 3. mieste a Patrícia Janová žiačka 7.A triedy

sa v 2. kategórií umiestnila na 2. mieste. Hudobný doprovod a nácvik piesní

zabezpečil Bc. František Jano. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

 Zelené miesta na mape, nie každý to vôbec chápe, čo všetko lesy

znamenajú, aké poklady ukrývajú. Čistý vzduch a zdravé lesy

pomáhajú ľudí liečiť. To tajomstvo, čo v nich máme, chráňme

si sťa oko v hlave....To všetko a aj oveľa viac sa žiaci našej

školy mali možnosť dozvedieť v rámci doobedňajších aktivít

21. 4.  venované  mesiacu apríl- mesiacu lesov.Formou prezentácie

„Na potulkách lesom“ obdivovali aj  jeho krásu či šepotavý zvuk

lesa. Ich šikovnosť a   bystrosť  bola sladko odmenená . Že o

 prírode  nestačí len získavať vedomosti, ale nevyhnutné je zmeniť

aj svoje konanie, ktoré je vidieť aj cítiť mali možnosť preukázať

hneď v nasledujúci deň - „Deň Zeme“. Spoločne priložili ruku k dielu

a po 2.vyuč. hodine sa vybrali do okolia školy a obce a vyčistili breh

potoka , či kus lesa. Vďaka OÚ Ždaňa , ktoré poskytlo veľké igelitové

vrecia ,mohli žiaci našej školy priniesť našej ZEMI najkrajší darček

v podobe vyzbieraného odpadu.  Zároveň  si pripomenuli, že z odpadového

materiálu sa dajú tvoriť pekné zaujímavé veci. Verím , že v rámci Pv

za pomoci svojich triednych učiteľov sa naším žiakom podarí vytvoriť

niečo, čo bude skrášľovať priestory našej školy.  

 

Späť hore