O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

22.3.2016 prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese
poézie a prózy mladších a starších žiakov  variantu A a variantu B.
Do súťaže sa zapojilo celkom 21 žiakov. Žiaci sa na súťaž svedomito
pripravovali. Naučili sa menej náročné, ale aj náročnejšie básničky
a úryvky z prozaických diel, ktoré odprezentovali  pred samotnými
žiakmi a trojčlennou porotou z radov učiteľov. Na všetko dohliadal
zástupca školy Mgr. Jozef Besterci.
Všetkým zúčastneným patrí pochvala za účasť a za odvedenú prácu.

Výsledky sú takéto:

Próza mladší žiaci variantu A:

 1. miesto: Adriana Horváthová, 4.B, s názvom:  Vrkôčiky
 2. miesto: Simona Pohlodková , 2.B, s názvom: Prichádza jar
 3. miesto: Ladislav Červeňák, 4.C, s názvom: Kuriatko a Káčatko

Próza starší žiaci variantu A:

 1. miesto: Annamária Berková, 7.B, s názvom: Trapoška
 2. miesto: Mária Miková, 5.A, s názvom : Májka Tárajka
 3. miesto: Mária Gažiová, 5.A, s názvom: Pravda o líške

Poézia mladší žiaci variantu A:

 1. miesto: Vanesa Turková, 4.B,báseň:Zvláštne priateľstvo
 2. miesto: Zdeno Červeňák, 4.C, báseň: Naučíte sa?
 3. miesto: Marek Mata, 4.C, báseň: Pršteky

Poézia starší žiaci variantu A:

 1. miesto: Dušana Gažiová, 6.A , báseň: Kocúr a myš
 2. miesto: Pavol Dávid, 6.A, báseň: Gustík
 3. miesto: Daniel Zupko, 5.C, báseň: O troch grošoch

Poézia žiaci variantu B:

 1. miesto: Jana Pechová,TVB2, báseň: Zvieratníček
 2. miesto: Veronika Pechová, TVB2, báseň: Tieň

 

 

 

Kvapka, kvapka, kvapôčka, na líčka i na očká.
Umyje ma za zoričky, môžeme ísť do školičky.
Po behu vždy osvieži ma, uhasí môj veľký smäd,
či je ráno a či večer, vodičku si dám vždy hneď.
                                                        žiaci 6. A


21. marec sa niesol na našej škole v znamení Svetového dňa vody. Voda tak
samozrejmá a bežná, že si jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame a jej
jedinečnosť a nenahraditeľnosť neuvedomujeme. Zaujímavými tvorivými
aktivitami akou bola rybačka, vodné desatoro, hľadanie vodného pokladu,
ochutnávka rôznych vzoriek vody, či súťaž v pití vody sme dospeli
k zisteniu, že voda má pre náš život  cenu zlata. V PL sme sa spoločne
s kvapkou vody vybrali na jej dlhú životnú púť a pomáhali jej zdolávať
rôzne prekážky, ktoré jej ľudia hádžu pod nohy. Získané poznatky sme
stvárnili  v kvapkách dažďa,  a z nich vytvorili rozprávkovú rybu, ktorej
sme sľúbili vyčistenie najbližšieho vodného potoka.
Na závere sme si všetci
spoločne o vode zaspievali. Poďakovanie za prípravu a realizáciu akcie
patrí Mgr. Ľudmile Botovej.


 

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského
jazyka (International Mother Language Day). Bol ním prehlásený na vý-
ročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je
pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom
svete.
Pri tejto príležitosti sa naši žiaci stretli, aby si zmerali svoje sily
v znalosti slovenského jazyka. Súťažili medzi sebou dve skupiny, chlapci
a dievčatá. Do súťaže sa zapojili ako prví naši prváci. Museli zvládnuť
skákanie ponad písmenká. Nasledovali druháci, ktorí si púšťali autíčka
a práve oni rozhodli, ktoré písmenko majú pomenovať. Štvrtákov už ča-
kalo pexeso na interaktívnej tabuli , ktoré úspešne zvládli. No najťažšie
to mali naši žiaci z triedy TVB3. Odkrývanie obrázka pomocou zoraďo-
vanie slov podľa abecedy poriadne preverilo ich znalosti. Po sčítaní bodov
sme prišli na to , že víťazne zo súťaže vyšli dievčatá, z čoho mali úprimnú
radosť. A aj keď vyhrali dievčatá, chlapci sa nemali veru za čo hanbiť.
Počas celej súťaže panoval smiech a dobrá nálada.

 

 

Späť hore