O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Žiaci elokovaných tried v Čani sa zúčastnili
dňa 12.12.2019 prehliadky v ZOO, spojenej
s výzdobou vianočného stromčeka, odbornej
prednášky o plazoch a zúčastnili sa kŕmenia
tuleňov pod vedením ošetrovateľov.  Táto
aktivita úzko súvisela s predvianočnou
atmosférou, na ktorú sa všetci tešíme. 


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
14. novembra sa žiaci zo Ždane stretli na aktivitách
spojených s fajčením, jeho  škodlivými účinkami
na 
náš organizmus a životné prostredie. Najprv sa
prostredníctvom 
prezentácie oboznámili čo spôsobujú
cigarety s naším telom 
a vnútornými orgánmi, pozreli
sa na našu planétu z vesmíru, 
a potom riešili rôzne
hlavolamy, matematické príklady a doplňovačky,
aby sa presvedčili koľko toho fajčiar ,,prefajčí"
čo všetko by si za ušetrené peniaze mohol kúpiť,
ako by dokázal ušetriť našu prírodu. Posledná
tajnička, ktorú žiaci vylúštili na interaktívnej
tabuli,, Nikdy nezačni fajčiť!", by mala byť 
pre žiakov  súčasťou ich životného štýlu.
Akciu pripravila RNDr. Martina Fakačová. 12. a 13. decembra sa na našej škole
uskutočnilo školské kolo v stolnom
tenise. 10 chlapcov a dve dievčatá 
bojovali o každú loptičku s plným
nasadením, všetci si zaslúžia náš
obdiv a veľký potlesk.
Konečné poradie :
1. miesto: Róbert Gaži - 8.B
2. miesto: Zdeno Červeňák -8.C
3. miesto: Ivana Badžová -8.C
Srdečne blahoželáme.

Späť hore