O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Posledný februárový týždeň sa konala
v miestnom kostole Krížová cesta pre
žiakov elokovaných tried v Čani. Žiaci
pod vedením Mgr. Dorovej a Mgr.
Scirankovej, nacvičili piesne a modlitby
k jednotlivým zastaveniam krížovej cesty.
Žiakov hudobne doprevádzal Mgr. Jano.
V kostole bola príjemná atmosféra,
z ktorej mal radosť aj pán farár, s ktorým
sme sa spoločne odfotografovali.


Ako sme si už zvykli, aj tohto roku
sme sa na pozvanie  ŠZŠ Rovníková Košice

zúčastnili počítačovej súťaže, na ktorej 
nás reprezentovali žiaci Dávid Maslyár
z ôsmej triedy a Klaudia Zupková zo šiesteho
ročníka.  I keď nás tohto roku medailové
umiestnenia tesne minuli ďakujeme žiakom
za vzornú a príkladnú reprezentáciu školy.


Späť hore