O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 14.06.2018 žiaci prvého stupňa našej školy
sa zúčastnili na 4.ročníku interaktívnej
matematickej olympiády (IMO), ktorý sa konal
v priestoroch elokovaného pracoviska v Čani.
Svoje matematické schopnosti a zručnosti si
porovnali 20 žiaci v troch kategóriách. Na každého
z nich čakali 4 matematické úlohy, ktoré vyžadovali
istú dávku invencie a dôvtipu. Príťažlivosť spočívala
v tom že úlohy, zamerané na matematický úsudok,
žiaci riešili pomocou výučbových aplikácií na počítačoch
a tabletoch. Atraktívne cvičenia zaujali a precvičili
schopností detí. Vyhrali všetci, už len tým, že prekonali
strach z nového a nepoznaného, a najlepšia trojica
získala krásne diplomy a ocenenia. Všetkým gratulujeme
a sme presvedčení, že si zaslúžia výbornú známku
od učiteľov matematiky. Tešíme na našich matematikov
na budúci rok.

I. kategória

  1. miesto­ -   Dávid Turták 2. B
  2. miesto -   Štefan Zupko 2. B
  3. miesto -   Pavol Turták  2. B

II. kategória

  1. miesto - Dominika Gažiová 3. A
  2. miesto - Róbert Červeňák 3. A
  3. miesto – Peter Gaži 3. A

III.kategória

  1. miesto – Klaudia Zupková 4. A
  2. miesto – Miroslava Korová 4. A
  3. miesto - Veronika Turtáková 4. A

 

 

 

 V tomto školskom roku sa konal 21.ročník celoslovenskej
a 14.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov
grafický Lučenec. Do súťaže sa zapojilo 23 škôl
zo Slovenska a jedna škola zo Slovinska s počtom 264
výtvarných prác. Tohtoročnou témou súťaže bolo
„Cestovanie“, ktoré každý z nás vníma odlišne. Je takmer
každodennou súčasťou nášho života. Vernisáž výstavy
s vyhodnotením sa prvýkrát konala v priestoroch
historickej radnice mesta Lučenec. Do súťaže sa
zapojili aj žiaci našej školy zo Ždane aj ET z Čane.
Traja žiaci si odniesli domov ocenenia a diplomy, ktoré
si osobne prevzali 14.júna 2018. V III.kategórii Adrián
Gaži získal 3.miesto za prácu „Cesta lietadlom“, v IV.
kategórii získala odmenu žiačka Lucia Lončáková za prácu
„Rodina cestuje“ a v V.kategórii získal 3.miesto žiak Jakub
Stanislav za prácu „Cesta do Afriky“. Žiakom srdečne
gratulujeme a prajeme veľa tvorivých nápadov v ďalšej práci.8. júna sa na našej škole uskutočnilo letné
účelové cvičenie. Cieľom tohto dňa bolo
poukázať na dôležitosť a bezpečnosť
správania sa na ceste a ochrana prírody
v týchto letných dňoch. Ždaňanskí žiaci
sa vydali k lokalite ,,Koscelek“.  Žiaci
elokovaných tried v Čani  navštívili  rýchlu
zdravotnú službu, kde sa  oboznámili s prácou
záchranárov a poznatkami o podaní prvej pomoci.
Nevynechali ani hasičov, ktorí žiakom hravou
formou prezentovali ich povolanie. Nakoniec
 v záhrade bezpečne založili oheň a spoločne opekali.

Späť hore