O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 Už tradične je 22. marec Svetovým dňom vody,
a keďže bez tejto drahocennej tekutiny by nebol
život možný, snažíme sa na to upozorňovať vždy,
keď sa vyskytne príležitosť. Pre žiakov  TVB 1,
1.- 4. ročníka  v elokovanom pracovisku v Čani sme
pripravili zopár sprievodných podujatí. Žiaci 
vypracovali pracovné listy, vyrobili  si plagát k danej
téme, dáždnik s kvapkami vody, kreslili ba dokonca
aj spievali o vode.
Svetový deň vody splnil svoj účel a my môžeme len veriť,
že bude čistá voda pre nás i naďalej samozrejmosťou.

 

Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Abovská 244/18
v Ždani oznamuje, že od 22.03.2021 sa obnovuje vyučovací
proces pre deti ŠMŠ /EP Bukovec/,žiakov ŠZŠI
a PŠI. Žiaci pri nástupe predložia potvrdenie 
o negatívnom teste jedného z rodičov (nie starším
ako 7 dní). Žiaci, ktorí dovŕšili 15. rokov predložia 
svoj negatívny test. Zároveň je potrebné predložiť
vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti
podpísané rodičom. / resp. zák. zástupcom/ 

V prevádzke bude ŠKD a školská jedáleň.

CŠPP od 22.03.2021 prechádza na prezenčnú formu.
Vstup na poradňu je podmienený negatívnym testom
zákonného zástupu, ako aj klienta 2.stupňa ZŠ a starších.
 

                                   Mgr. Jozef Besterci
                                      riaditeľ SŠI

V marci sa na našej škole už tradične organizovali
aktivity a prednášky orientované na duševné zdravie.
Keďže vzhľadom k epidemiologickej situácii  to tohto
roku nie je možné dovoľte milí žiaci a priatelia školy,
aby som Vás upriamila na stránku RÚVZ Košice, ktorá
je venovaná medzinárodnej kampani „Týždeň mozgu 2021“
(v tomto roku 15. – 21. 
marec 2021)
http://www.alzheimer.sk/slovenska-alzheimerova-spolocnost.aspx >

Späť hore