O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V termíne od 23.9.2019 do 25.09.2019
sa náš kolega Igor Svat zúčastnil
kontaktného seminára v meste Lahti
(Fínsko). Základnou témou seminára
bola téma záškoláctva. V priebehu
seminára sa náš kolega zoznámil s metódami
fínskych kolegov -Jopo a nadviazal nové
partnerstvá pre spoločný projekt
Erasmus + KA 219.


V katolíckej cirkvi je október venovaný Ružencovej
Panne Márii. V tomto mesiaci sa denne 
modlia ruženec.
Po dohode s Duchovným otcom v Čani M. Puškášom sa
žiaci zapojili do 
celosvetovej aktivity vyhlásenej pápežom
Františkom I. určenej na 18. októbra 2019 pod 
názvom:
„Milión detí sa modlí ruženec“, za záchranu človeka a 
prírody 21.storočia. Žiaci sa 
naučili spievaný ruženec.
V piatok 18. 10. sme sa spolu s duchovným otcom stretli
o 9,00 
hodine vo farskom kostole v Čani, kde sme sa
pomodlili svätý ruženec. Žiaci odspievali 50 
Zdravas
Mária a duchovný  otec priblížil tajomstvá bolestného
ruženca. Na úvod a záver 
pridali aj nové pesničky
k Panne Márii. Po modlitbe a piesňach sme sa spoločne
vyfotili 
a presunuli späť do priestorov školy.


Súťaže v príprave studených pokrmov,
ktorého organizátorom je SŠI Rožňava sa 
dňa 10. 10. 2019 zúčastnili aj žiačky našej
školy  Lucia  Lončáková,  Stanka  Zupková  
a Romana Červeňáková.  Päť súťažiacich
družstiev zo  špeciálnych základných škôl
odprezentovalo  svoje vedomosti a zručnosti,
ktoré nadobudli na hodinách pracovného
vyučovania – práce v domácnosti.  Naše žiačky
prejavili dobré znalosti v oblasti správnej
technológie prípravy jedla a ukázali aj veľkú
kreativitu. Pripravili tvarohového ježka a 
hríbiky na drevenom podnose. Za  vytvorenie 
úžasného  studeného  predjedla, ktoré bolo
rovnako chutné, ako krásne si dievčatá vyslúžili
veľký potlesk a uznanie,ako najkrajší výrobok
od prítomných divákov. Dievčatám gratulujeme.

Späť hore