O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Žiaci PŠ Alexandra Janová, Vlasta Janová a Jozef
Godla sa 6. 6. 2017 zúčastnili 10. ročníka športovo
– výtvarného podujatia „ O pohár Martina Záhradníka“
pod patronátom primátora mesta Košice, ktorú
organizovala  Spojená  škola Alejová 6, Košice. Cieľom
súťaže je podporovanie športových aktivít zdravotne
znevýhodnenej mládeže v rôznych športových a výtvarných
disciplínach  a športovať v duchu fair-play.  Počasie nám
veľmi neprialo, ale neodradilo nás od  aerobic cvičenia
s cvičiteľkou  a kreslenie na tému Košice Európske mesto
športu.

 

Sviatok, ktorý sa oslavuje  len raz v roku 1. júna,
patrí  na našej škole k tým najočakávanejším. Ani
tohto roku pani učiteľky nesklamali a  pre žiakov
pripravili program plný hier, súťaží a smiechu.
Deti si v jednotlivých aktivitách vyskúšali svoje
zručnosti, pohotovosť aj vytrvalosť.


Dňa 31.5.2017 sa uskutočnili športové hry žiakov
našej školy.  Žiaci zápolili  v športových disciplínach
 beh, hod kriketovou loptičkou a granátom. Chlapci
si zahrali futbal a dievčatá prehadzovanú.
Tu sú výsledky ich zápolenia:

 

Beh mladší žiaci 50m:      Beh mladšie žiačky 50m:

1.miesto: Dávid Budai          1.miesto: Melisa Turková

2.miesto: Denis Zupko         2.miest: Stanka Zupková

3.miesto: Nikolas Kora         3.miesto: Romana Červeňáková

 

Beh starší žiaci 300m:    Beh staršie žiačky 60m:

1.miesto: Kristián Šaňa        1.miesto: Irena Matová

2.miesto: Milan Gaži            2.miesto: Helena Žigová

3.miesto: Ondrej Kora         3.miesto: Monika Horváthová

 

Hod kriketovou loptičkou mladší žiaci:            

1.miesto: Erik Kotlár                                          

2.miesto: Peter Gaži                                          

3.miesto: Antón Gaži    

Hod kriketovou loptičkou mladšie žiačky:    

1.miesto: Ružena Vaszilyová 

2.miesto: Mariana Gažiová                                

3.miesto: Daniela Lončáková


Hod kriketovou loptičkou staršie  Hod granátom starší žiaci:
žiačky:                                    

1.miesto: Erika Kotlárová                1.miesto: Ondrej Kora

2.miesto: Ivana Tulejová                 2.miesto: Milan Gaži

3.miesto: Jana Buková                     3.miesto: Frederik Turták


 

Späť hore