O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

„Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti“...a nenavráti sa ani náš

tohtoročný karneval. Bol plný masiek, smiechu, piesní a tanca.

Deti sa premenili na rozprávkové bytosti, princezné, čarodejnice,

kúzelníkov a všeličoho od výmyslu sveta. A bolo sa veru  na čo

pozerať. A kto vyhral? No predsa všetci. Dobrá nálada  nechýbala,

tak sa chceme o našu radosť s  Vami podeliť. Preto neváhajte,

pozrite sa aj vy...


Dňa 28.1.2016 – štvrtok Mgr. Gőnczi uskutočnil v športovej hale
školskú aktivitu pod názvom ,,V zdravom tele zdravý duch´´.
Aktivita bola rozdelená do 4 disciplín a vykonávaná na jednotlivých
stanovištiach pod dohľadom učiteľov ,ktorí určenú disciplínu obodovali
a vyhodnotili podľa vopred určených pravidiel.

1.Disciplína – Kolky
2.Disciplína – Poskoky v plastovom vreci
3.Disciplína – Lopta medzi nohami
4.
Disciplína – Lyžica

Spôsob hodnotenia:

  • Disciplinovanosť   2 až 5 bodov
  • Snaživosť            2 až 5 bodov
  • Fair- play            2 až 5 bodov

Po ukončení všetkých aktivít sa žiaci dozvedeli výsledok umiestnenia
jednotlivých súťažiacich družstiev.


 

 

 Prešlo iba zopár dní od novoročných osláv. Je tu rok 2016.
Deti a učitelia rannej zmeny v Čani sa vyšantili pod vedením
pani učiteľky Kissovej s pojmami ako kalendárny rok, školský
rok, ročné obdobia a jednotlivé mesiace. Lúštili tajničku, pri-
raďovali obrázky k názvom ročných období. Vyvrcholením akti-
vity bolo pexeso so symbolmi ročných období. Deti, ktorým sa
podarilo nájsť rovnaké čísla mali možnosť vybrať si peknú odmenu.
A čo skrývala tajnička? "Želáme vám veľa šťastia v novom roku"!


Späť hore