O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Pod oknom, za oknom stojí Mikuláš...

Táto aj iné básničky zneli v priestoroch
našej školy v Ždani aj v Čani 6. decembera
kedy vyučovanie  svojou prítomnosťou 
spestril  Mikuláš s čertom.
Žiaci prekypovali šťastím , Mikulášovi
predviedli 
básničky, pesničky, či rýmovačky
doprevádzané hudbou, za čo  boli odmenené
 hŕbou sladkosti. 


V tomto školskom roku odbor krízového
riadenia Okresného  úradu Košice-okolie
usporiadal VII. ročník výtvarnej súťaže
Ochranárik čísla tiesňového volania 112
a civilnej ochrany na tému:
„ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE,
V HORSKOM TERÉNE“,
 
pre základné a špeciálne školy okresu
Košice-okolie. Do súťaže sa zapojilo 9 ZŠ
a  dve špeciálne školy s celkovým počtom
151 výtvarných prác. Dve výtvarné práce
našich žiakov sa umiestnili na hodnotených
miestach. Na 2.mieste sa umiestnila práca
žiaka Denisa Zupku zo 4.ročníka /EP Čaňa/
a práca žiačky Dariny Janovej z 8.ročníka
sa umiestnila na 3.mieste. Obom žiakom
srdečne gratulujeme.Naša škola sa zapojila do literárnej
súťaže s názvom: Voda pre život -
život pre vodu. Vyhlasovateľom už
11. ročníka súťaže je Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR
a organizátorom je mesto Trstená.
Do súťaže bolo zaslaných niekoľko
básni o vode a výtvarné dielka našich
žiakov. Vo štvrtok 28.11.2019 sa
v Trstenej uskutočnilo slávnostné
vyhodnotenie prác.  V 5. kategórii
pre žiakov špeciálnej školy sa Darina
Janová, žiačka VIII. C triedy umiestnila
na 1. mieste za Báseň o vode.
Víťazke srdečne gratulujeme!!!


 

Späť hore