O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Slovné spojenie zdravý životný štýl je skloňované
na každom kroku. Čím je životné tempo rýchlejšie,
tým je zdravý životný štýl dôležitejší.  Či chceme
alebo nie, ignorovaním správnych zásad zdravého
životného štýlu sa kvalita nášho života výrazne
znižuje, prichádzajú ochorenia a skracuje sa celková
dĺžka ľudského bytia. A práve  o tom čo znamená 
zdravo žiť,čo  papať, ako sa obliekať, ako sa starať
o svoje telo aj ducha nám 18. marca do Ždane a 22. marca
do Čane prišli porozprávať PhDr. Fabiánová a PhDr, Gregová
z RÚVZ  Košice, lebo najmä tu platí zásada: Zdravo žiť
sa treba učiť od malička.
Za zaujímavú a pútavú prednášku im ďakujeme.


8. februára sa v priestoroch ŠZŠ Rovníková Košice
konal už 8. ročník počítačovej súťaže, na ktorej 
nás reprezentovali žiaci Jakub Stanislav žiak deviatého
ročníka a siedmak Dávid Maslyár. Že informatika patrí
medzi ich obľúbený predmet, ukázali svojím umiestnením.
V kategórii jednotlivcov  sa Jakub Stanislav umiestnil
na 1. mieste a v celkovom umiestnení škôl boli chlapci druhí. 
Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu.

Späť hore