O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

„V zdravom tele, zdravý duch“ – pravdivosť tohto
sloganu si „overili v praxi“ žiaci našej školy dňa
22.03.2018, keď si spestrili popoludňajšie vyučovanie
súťažiami v telocvični. Na štyroch stanoviskách ich
čakali športovo-zábavné úlohy – hod na terč vo futbalovej
bráne, slalom s loptou, húsenková dráha s hula-hopom,
terč s matematickými príkladmi. Deti prejavili svoj
športový zápal, ale aj toleranciu a spolupatričnosť.
Štyri triedy súťažiacich nadšencov strávilo hodinu
v dobrej nálade a s pocitom, že urobili niečo pre svoje
zdravie telesné aj duševné. Keďže išlo o súťaž a na
každom stanovisku žiaci dostávali body za svoje výkony,
tak zostáva len povedať - chvála víťazom a 
česť porazeným.


 

Posledný piatok pred tým „VEĽKÝM“ pozvali žiaci 4.A
v Čani spolu so svojou triednou učiteľkou spolužiakov
z rannej zmeny na jarnú vedomostnú a zručnostnú
dvojhodinku. Pomocou prezentácie si zopakovali svoje
vedomosti o jari. Porozprávali sa o tom, aké aktivity
v tomto ročnom období vyvíjajú všetci ľudia a ktoré
sú najhlavnejšie symboly jari. Oboznámili sa s ľudovými
zvykmi a na základe poznatkov z Krížovej cesty si prešli
všetky etapy veľkonočného obdobia. Po teoretickej
časti sa vyšantili vo „veľkonočných rébusoch“. Pekné
predpoludnie vyvrcholilo tvorivými dielňami, v ktorých
deti vyskúšali rôzne techniky dekorovania kraslíc,
ktorými vyzdobili areál školy.

 

Mesiac marec spájame nie len s príchodom jari,
ale od roku 1955 aj s knihou. Kniha, najväčší priateľ
človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných
spoločníkov mladých či starých. Aj naši žiaci sa v marci
 pod vedením svojich učiteľov venujú viac ako inokedy
práci s knihou. V triedach si vytvorili nástenky a kútiky  
s najobľúbenejšími knihami, venujú sa mimočítankovému
čítaniu, navštívili miestne knižnice v Ždani a Čani,
kde im pani knihovníčka okrem zaujímavých aktivít 
pripravila pútavú, ale najmä poučnú prezentáciu vzniku
a života jednej knihy.  V Ždani si žiaci v piatok 23. marca
pod vedením Mgr. Lukáčovej a Mgr. Botovej zmerali sily
vo vedomostnej súťaži ,,Milionár" , riešili krížovky a
hlavolamy.


Späť hore