O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V dňoch 13.-18. mája 2018 žiaci našej školy
prežívali krásne chvíle v Škole v prírode
na Bukovci. Pod vedením svojich pedagógov
realizovali vychádzky a výlety do okolitej
prírody. Formou zážitkového učenia žiaci
nadobudli nové poznatky. Príjemným spestrením
pobytu bol výlet na Spišský hrad. Vzdelávacie
aktivity boli  realizované v priestoroch EP Bukovec
a v jeho blízkom okolí. Učivo bolo zamerané
na zážitkové opakovanie a upevňovanie učiva
so zaradením rôznych vychádzok do voľnej prírody.
Svoje poznatky o základných zákonitostiach života
prírody pohotovo uplatnili a tvorivo využili
v pracovných listoch, ekologických kvízoch a hádankách.
Týždeň bez rodičov zvládli aj najmladší
a spomienky na Školu v prírode majú podobu
hlbokých zážitkov, nových životných skúseností
a kamarátskych vzťahov.
 

30. mája pripravila pre žiakov a ich rodičov
otvorenú hodinu matematiky pani zástupkyňa
Mgr. Hegedűšová. Spolu so žiakmi 2.B triedy
prezentovali učivo z matematiky prostredníctvom
klasických i moderných metód. Žiaci súťažili, lúštili
tajničku, tvorili sčítacie a odčítacie rodinky, lovili
ryby, hľadali včelám ich správny domov. Svoje
vedomosti predviedli aj pri práci s interaktívnou
tabuľou. Na záver zaspievali pesničku „Včielka malá“.
Rodičia si zaspomínali na svoje školské časy a mali
radosť z napredovania svojich ratolestí a boli pyšní
čo už všetko zvládli.

 

Lev Nikolajevič Tolstoj

„V ničom sa tak jasne neprejaví charakter
ľudí, ako pri hre.“

28.máj – Medzinárodný deň stolových hier

Tento deň môžu ľudia prežiť naozaj hravo.
Stačí sa pridať k tým, ktorí aktívne oslávia
Medzinárodný deň stolových hier (Table Top
Day). Stolové spoločenské hry sú obľúbené
na celom svete. Vďaka nim sa hráči nielen
zabavia, ale môžu sa aj mnohému naučiť.
Aj my na SŠI sme tento deň aktívne oslávili
s cieľom podporiť význam stolových hier a 
poukázať na jej socializačnú funkciu.


Späť hore