O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V tomto roku prebehol už 12.ročník celoslovenskej
kampane Červené stužky, prostredníctvom ktorej,
sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže s témou:
Logo pre červené stužky.  Odoslané boli žiacke práce,
ktorými žiaci vyjadrili a zároveň podporili myšlienku
 boja proti AIDS a pomoci ľuďom nakazených touto
chorobou.  Na stretnutí pri príležitosti Svetového dňa
boja proti AIDS v Žiline 28.11.2018  boli vyhodnotené
dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách
(v kategórii stredných, základných a špeciálnych
základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky.
V rámci výtvarnej súťaže bola udelená aj cena
Okresného úradu, odboru školstva v Žiline. Vo výtvarnej
súťaži  získali  žiaci elokovaných tried v Čani  Peter Gaži
1.miesto a  Štefan Zupko cenu vedúceho odboru školstva.
Ocenení žiaci boli ohodnotení finančnou a materiálnou
odmenou. 

 

Zvončeky už zvonia a ihličie vonia,
svetlo sviečok mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve...

Vzduchom sa šírila príjemná vianočná nálada.
Aj my sme sa na ňu naladili a 18.12.2018 v spolupráci
s komunitným centrom usporiadali vianočné dielne.
Spolu s deťmi sme vyrábali ručne šité vianočné hviezdy,
farebné girlandy a malé anjelici s cestovín, zo šišiek
milé vianočné ozdoby a nádherné ikebany. Tieto dielne
máli aj tajné poslanie, pripravovali sme hlavne „jedlú“
výzdobu pre stromček, ktorý nás čakal v zoologickej
záhrade... Ale je to už iný príbeh.    
   

 

Tajomstvo Vianoc prebýva vo voňavom ihličí, a keď
to ihličie je  na živom stromčeku a ešte aj zoologickej
záhrade, je to o to krajšie. Preto žiaci našej školy sa
zapojili do výzdoby areálu záhrady a skrášlili ju
vlastnoručne vyrobenými ozdobami z prírodných
materiálov ako sú šišky, sušené ovocie, semienka,
cestoviny, ktoré v zime potešia voľne žijúce vtáctvo.
Krásne chvíle sme zažili aj pri komentovanom kŕmení
tuleňov. A v klubovni Himaláje na nás čakalo najväčšie
prekvapenie – zoznámenie sa s pytónom kráľovským.
Strach sa zmenil na radosť a nadšenie a pomohla tomu
odborná prezentácia a osobný kontakt.
Ďakujeme a tešíme sa ďalšiu spoluprácu.

 

Späť hore