O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Naučme sa žiť s úctou ku krajine...

Týmito slovami si dnes žiaci a učitelia pripomenuli 
Svetový deň životného prostredia, vyhlásený Organizáciou
Spojených národov  od roku 1974  práve na 5. júna.
Po prezentácii, kde boli využité aj  materiály poskytnuté 
RÚVZ  Košice, nasledovala plodná  diskusia, kde žiaci 
vyjadrovali  svoj názor k ochrane prírody, skrášľovaniu
svojho 
bezprostredného okolia, ale aj porovnávali, aký vplyv
mala korona-
kríza na životné prostredie.
 

Otvorenie škôl od 1. júna 2020 budú sprevádzať
prísne hygienické a ochranné opatrenia.


Nástup do školy pre žiakov ŠMŠ a ŠZŠ je dobrovoľný
od 1. júna. Ak sa rodičia rozhodnú poslať dieťa do školy,
žiak donesie so sebou: podpísané  Vyhlásenie..., 2 X rúško,
hygienické vreckovky.
Vyučovanie bude prebiehať v čase od 8,00 do 12,00. hod.


Viac info. aj na stránke:
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/rozhodnutie%20ministra%2022.5.pdf

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/organiz%C3%A1cia%20z%C5%A0.pdf

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-
pomoze-zriadovatelom-pri-zabezpeceni-skol/

Tlačivá na stiahnutie:

Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí...
Máj lásky čas...

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje
za obdobie lásky a zrodu nového života.  
Je to piaty mesiac v roku, má 31 dní.

Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu.

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie
smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal
symbolický význam a bol výrazom prírodného
mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom.
K máju sa viaže aj viacero významných sviatkov!

1. máj  - Sviatok práce,
Jeho počiatky majú korene v roku 1886, 
kedy masovo demonštrovali  chicagski robotníci
za 8-hodinovú pracovnú dobu.  U nás sa ako štátny
sviatok oslavuje od roku 1919.
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe.

Všetky kvety do rúk mamy
vkladám ako drahokamy
za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy,

2. májová nedeľa už tradične patrí naším
mamkám. 
Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva
úcta matkám a materstvu. 
Myšlienka medzinárodných
a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 
1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá
bojovala za práva matiek. Nezabudnite  milí žiaci
ani tohto roku na svoje mamky, či staré mamky,
pripomeňte im tento deň milým  slovom, 
pomocou
pri prácach, či peknou básničkou. A keď sme pri
tej pomoci 15. marca si pripomíname Deň rodiny.
Aj vy ste členmi rodiny, nezabudnite sa preto
najmä v týchto dňoch, keď je nás doma viac,  
správať slušne a hlavne pomáhať.

Späť hore