O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Jesenný čas je v Ždani už tradične spojený
s ,,Výstavou ovocia a zeleniny", kde plody a
výrobky svojej
práce prezentujú nielen občania
obce, ale aj žiaci jednotlivých škôl.
Naša škola
ukázala plody
zo záhrady,
výrobky z prírodnín a
netradičné aranžovanie kvetov.
Že sa výrobky páčili
svedčí aj šesť  ocenení, ktoré sme získali. Aj touto
cestou ďakujeme organizátorom, za možnosť predstavenia
sa a prezentácie našej práce.


 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
v spolupráci so ZPMP v Trenčíne, OC LAUGARICIO
a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne dňa 22. 9.
2017 v OC LAUGARICIO vyhodnotilo 22. ročník súťažnej
prehliadky výtvarných prác VÝTVARNÝ SALÓN ZPMP 2017,
s hlavnou témou „V inom svete“. Do výtvarnej súťaže sa
svojimi prácami zapojili žiaci našej školy.  Odborná porota
v kategórii Ceny pre jednotlivcov spomedzi 81 účastníkov –
domovom sociálnych služieb, špeciálnych materských, základných
a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého
Slovenska odovzdala ocenenie  žiačke našej školy Darinke
Janovej s názvom práce Technika je všade.
Víťazke srdečne blahoželáme.

V termíne od 7.5.2017 do 13.5.2017 sa naša škola zúčastnila
v poradí druhej mobility v rámci programu Erasmus +,
tentokrát sme zavítali do našej partnerskej školy v meste
Stei v Rumunsku. Mobility sa zúčastnili učitelia Mgr. Igor Svat
a Mgr. Natályia Sonogová a z detí Milan Gaži, Alžbeta Janová,
Vlasta Janová, Helena Daniová.
Mobilita v Rumunsku bola orientovaná na tieto oblasti:

- výpočtovú techniku
- orientáciu žiakov v oblasti výberu strednej školy
- výberu vhodného budúceho povolania
Spoločne so žiakmi ďalších partnerských škôl z Českej republiky,
Poľska a Rumunska mali možnosť navštíviť:
- stredné školy
-firmu na výrobu cukroviniek, kde žiaci nahliadli do výrobného procesu
-požiarnickú zbrojnicu
- kultúrne i sprievodné akcie
Mesto Stei, v ktorom sídli partnerská škola je obkolesené
pohoriami a lesmi, ktoré na prvý pohľad silno pripomínajú tie naše,
slovenské. Rumunsku sa hovorí aj „Krajina tisíce jaskýň“. Mali sme
tú možnosť objaviť tri z nich, nachádzajúce sa v širšom okolí
mesta Stei. 

Popri horách sme objavili aj milých a pohostinných ľudí, ktorí
nás sprevádzali celým pobytom v Rumunsku.
Ďakujeme.Späť hore