O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom
jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, 
senátor
Spojených štátov ...
...vznikol ako reakcia na rozsiahle 
poškodzovanie životného
prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti
na cenných 
daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

Každoročne si tento deň pripomínajú aj žiaci našej školy 
aktivitami, ktoré im pripravia ich vyučujúci, kde okrem
nových vedomostí nadobudnú aj praktické zručnosti a očistia
aspoň na chvíľku kúsok svojho okolia.
Tohto roku  sme sa venovali  očisteniu obce od  vymožeností
elektrických zariadení   a prebytočnej techniky v  domácnosti.
Keďže už niekoľko rokov je naša škola  zapojená  do projektu
Recyklohry a žiaci sú pravidelne vedení k donášaniu  starých
elektrobatérií a inej elektrickej techniky  do školy v rámci
Dňa Zeme sme sa zamerali  na zvýšenie povedomia
o elektroodpadoch obyvateľov obce. Starší žiaci si pripravili
krátky referát o škodlivosti starých elektrospotrebičov
a prečítali ho v obecnom rozhlase a bol vyhlásený zber drobných
nepotrebných elektrospotrebičov, ktoré mohli obyvatelia nosiť
do školy, alebo vyložiť pred bránu. 30. apríla zber vyvrcholil,
žiaci si na tretej hodine  cez prezentáciu pripomenuli  čo pre
človeka znamená Zem, úžitok aj škodlivosť všetkých
elektrospotrebičov pre život na zemi a vyhodnotili
sme zber v obci. 


  

Dňa 11.4.2019 sa žiaci našej školy, menovite
Marcel, Roman a Denis zúčastnili speváckej
súťaže „Husľový kľúčik“ v Trebišove.
Všetci žiaci súťažili v piatich kategóriách.

-Mladší žiaci

-Starší žiaci

-Variant B,C

-Deti s autizmom

-Spevácky zbor

Náš žiak Roman Kapura s pesničkou Holubička
od Adama Ďuricu obsadil v kategórii Variant
B,C krásne prvé miesto a týmto postúpil
do celoslovenského kola v Bratislave, ktoré
sa uskutoční 29.05.2019.

Srdečne blahoželáme a prajeme Romanovi
veľa krásnych zážitkov zo spievania v Bratislave.


Spojená základná škola v Spišskej Novej Vsi
vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych
škôl. Do 
súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy.
Žiaci vytvárali práce na tieto témy:

1. Kráľovná bielych tenisiek
2. Na čerešne boli sme
3. Holubička
4. Farbičky, čarbičky
5. Nad jazerom veľká búrka
Vyhodnotenie sa uskutočnilo 10.4.2019. Žiačka
Adriana Janová z elokovaných tried v Čani získala

3.miesto za výtvarnú prácu pod názvom „Nad jazerom
veľká búrka“, za čo jej srdečne gratulujeme.


Späť hore