O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

P. O. Hviezdoslav

...meno, ktoré vyslovujeme vždy s úctou. Velikán, spisovateľ,

básnik, ktorý pre nás zanechal literárne dielo nesmiernej hodnoty.

Dňa 6. apríla  2018 sa na našej školy uskutočnilo školské kolo

literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa predstavili naozaj

peknými a zaujímavými ukážkami. Bolo veľmi ťažké rozhodnúť o

tých najlepších, no nakoniec sa na stupni víťazov ocitli títo žiaci:

 

Prednes poézie mladší žiaci :

1. miesto: Simona Pohlodková – IV.A

2. miesto: Miroslava Turtáková – I. a II.A

3. miesto: Róbert Červeňák – III.A

 

Prednes poézie TVB :

1. miesto: Jana Pechová


Prednes prózy TVB:

1. miesto: Roman Kapura

 

Prednes poézie starší žiaci :

1. miesto: Vanesa Turtáková – VIII.B

2. miesto: Pavol Kapura – VIII. - IX.A

3. miesto: Patrik Tulej – V.A

 

Prednes prózy starší žiaci:

1. miesto: Adriána Horváthová – VII.A

2. miesto: Jakub Stanislav - VIII. - IX.A

Víťazom srdečne blahoželáme!


 

„V zdravom tele, zdravý duch“ – pravdivosť tohto
sloganu si „overili v praxi“ žiaci našej školy dňa
22.03.2018, keď si spestrili popoludňajšie vyučovanie
súťažiami v telocvični. Na štyroch stanoviskách ich
čakali športovo-zábavné úlohy – hod na terč vo futbalovej
bráne, slalom s loptou, húsenková dráha s hula-hopom,
terč s matematickými príkladmi. Deti prejavili svoj
športový zápal, ale aj toleranciu a spolupatričnosť.
Štyri triedy súťažiacich nadšencov strávilo hodinu
v dobrej nálade a s pocitom, že urobili niečo pre svoje
zdravie telesné aj duševné. Keďže išlo o súťaž a na
každom stanovisku žiaci dostávali body za svoje výkony,
tak zostáva len povedať - chvála víťazom a 
česť porazeným.


 

Posledný piatok pred tým „VEĽKÝM“ pozvali žiaci 4.A
v Čani spolu so svojou triednou učiteľkou spolužiakov
z rannej zmeny na jarnú vedomostnú a zručnostnú
dvojhodinku. Pomocou prezentácie si zopakovali svoje
vedomosti o jari. Porozprávali sa o tom, aké aktivity
v tomto ročnom období vyvíjajú všetci ľudia a ktoré
sú najhlavnejšie symboly jari. Oboznámili sa s ľudovými
zvykmi a na základe poznatkov z Krížovej cesty si prešli
všetky etapy veľkonočného obdobia. Po teoretickej
časti sa vyšantili vo „veľkonočných rébusoch“. Pekné
predpoludnie vyvrcholilo tvorivými dielňami, v ktorých
deti vyskúšali rôzne techniky dekorovania kraslíc,
ktorými vyzdobili areál školy.

 

Späť hore