O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Pamätáte si na časy, keď ste stáli pred tabuľou a učiteľka
vás nútila spievať či recitovať? A potom ste z toho mali mindráky,
že neviete spievať. Tak toto u nás nenájdete! V našej škole sa
snažíme našich žiakov motivovať pozitívnou formou súťaže
,,Škola má talent", kde majú žiaci možnosť spievať, recitovať,
tancovať podľa vlastného výberu a odprezentovať sa tak pred
spolužiakmi a porotou, ktorá následne ohodnotí ich výkon. Pochváli,
povzbudí i poradí, v ktorej oblasti sa zlepšiť. Žiakov to naučí
sebaprezentácie, odbúravať strach i trému-prekonávať sám seba,
spoznávať vlohy, prežívať a vyjadrovať emócie. A to všetko
zábavnou formou, ktorá nenúti a nenudí...

O apríli sa hovorí, že je to bláznivý mesiac, ale  verím,
že nebude pre Vás novinkou ani to, že apríl je tiež mesiac
lesov. Lesov, ktoré sú domovom nielen pre stromy, ale i
 mnohé iné rastliny a samozrejme veľké množstvo menších
či väčších živočíchov. Príroda v apríli sa zelená, rozvoniava
a hýri farbami a zvukmi. To všetko sa žiaci mali možnosť
dozvedieť v rámci mesačnej aktivity popoludňajšej zmeny. 
Formou prezentácie sme si pripomenuli typy lesov, stromy,
ochranu a význam lesa pre život. Žiaci spolupracovali pri
aktivitách kde pracovali s tabuľou, obrázkami a hádankami.
Nesmieme zabudnúť „ Čo dávame prírode my, to nám vráti“.

Medzinárodný deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríl sa viaže
k prvému kongresu uskutočneného v roku 1971 v Londýne. 
Na ňom bola svetová verejnosť vyzvaná používať pomenovanie
Róm a taktiež bolo dohodnuté používanie spoločnej zástavy.
Tento deň si pripomenuli aj žiaci rannej zmeny v Čani pod vedením
pani učiteľky Kissovej. V úvode deti vyskladali slová Medzinárodný
deň Rómov pomocou aplikácií vo farbách rómskej zástavy na
tabuľu. Vďaka prezentácii sa oboznámili  so stručnou históriou
týchto ľudí a následne si pozreli dva dokumentárne portréty
úspešných Rómov. Na záver bol odprezentovaný krátky film
o živote v osadách.


Späť hore