O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Cieľom aktivity bolo s triedami TVB 1, TVB 2, 3.B, a 4.C
pod dozorom zodpovedných triednych učiteľov uskutočniť,
prechádzku prírodou-okolie obce Čaňa. Úlohou žiakov bolo
zozbierať rastliny rôznych druhov. Vytvoriť herbár nalepením
rastlín do pripraveného herbáru a pomocou atlasu liečivých
rastlín vyhľadať príslušnú rastlinu a priradiť popisom názov
rastliny. Akcia sa uskutočnila dňa 31.5.2016 pod vedením uč.
Mgr. Gőncziho.


 

Na svete je veľa detí
a na všetky slnko svieti,
a každé si v srdci želá,
aby slnka bolo veľa.

A 1. júna, na sviatok všetkých Detí sme sa na slniečko veru 
nemohli sťažovať. Užili sme si ho do sýtosti. Bol to deň plný
zábavy, hudby, tanca, zaujímavých súťaží, sladkostí, voľnejším
dňom v škole... jednoducho pohodový deň. Pripravených 10
stanovíšť s rôznymi hrami overili zdatnosť nejedného z nás.
Nezabudli sme ani na osviežujúcu limonádu, ktorú sme si mohli
popíjať už od rána, aby nás v príjemne teplom počasí netrápil smäd.
Na záver sme si všetci spoločne zatancovali.  Dopoludnie ubehlo
ako voda, za ktorým sa  v spomienkach radi otočíme, deň
so spomienkou na radosť v detských očiach.
Jedálny lístok od 5. septembra 2016 do 9. septembra 2016

 
Späť hore