O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V tomto školskom roku prebehol 19.ročník celoslovenskej 
a 12.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „Szabóov
grafický Lučenec“ s podtitulom „TANEC“. 16.6.2016 bolo
vyhodnotenie výtvarných prác  v Novohradskom múzeu a galérii
v Lučenci, kde bola aj vernisáž výstavy týchto diel, ktorá potrvá
do 30.6.2016. Zároveň na vernisáži bola vyhlásená téma budúceho
ročníka s podtitulom „Hračky“.  Do súťaže sa zapojili žiaci našej
školy. V III. kategórii sa na 3. mieste umiestnil  Ladislav Červe-
ňák, žiak 4.C triedy elokovaných tried v Čani, ktorý si prevzal
diplom s vecnou cenou za výtvarné dielo pod názvom „Krasokor-
čuľovanie“. Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili patrí
pochvala a vďaka za úsilie a snahu reprezentovať našu školu.


9. júna  sa naši chlapci zúčastnili futbalového turnaja v obci Veľké
Kapušany, ktorý sa konal pri príležitosti 7. ročníka
Kapušianských
kultúrnych a športových slávností.  Naši hráči  v zložení E. Badžo,
K. Šaňa, M. Tulej, D. Pohlodko a L. Jano si okrem víťazného pohára
za 2. miesto odniesli aj nezabudnuteľný zážitok a to stretnutie
s pánom Andrejom Kiskom prezidentom SR, ktorý bol na podujatí
čestným hosťom .
Futbalistom  blahoželáme. 

Dňa 2. 6. 2016 sa žiaci  PŠ zapojili do  9. ročníka  športovo
– výtvarného podujatia" O pohár Martina  Záhradníka“,
ktoré  organizovala Spojená škola Alejová 6 Košice. Počas
celého dopoludnia bol prítomný aj samotný športovec Martin  
Záhradník  / bývalý žiak  SŠ Alejová /, ktorého nadšenie
k futbalu vyvolalo myšlienku uskutočniť toto podujatie,
z ktorého sa následne stala tradícia. Tohto roku nám počasie
neprialo, súťaž sa konala v hádzanárskej hale, kde si žiaci
zahrali futbal a zaujímavou disciplínou bolo aj cvičenie zumby. 
Radosť z prekonaných  športových disciplín bola pre žiakov
nezabudnuteľným zážitkom. Najkrajším posolstvom tohto
podujatia bolo, že vyhrávala každá škola a žiaci boli ocenení
diplomom, pohárom a loptou.


Späť hore