O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

  Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.


Skončil sa mesiac október – Mesiac úcty k starším, kedy  si našich starkých
  a to,
čo pre nás urobili, pripomíname. Aj naši žiaci si vážia ich prácu, celý mesiac
sa
s pomocou vyučujúcich pripravovali  a 27. októbra sa prezentovali. Žiaci
zo Ždane si
starých rodičov, rodičov, vychovávateľov a ostatných spoluobčanov uctili
kultúrnym
programom plným piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko krásne
a dobré, čo
pre svoje deti a vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobia. Všetci
prítomní si na záver odniesli perníkové srdiečko, ktoré upiekli žiaci na hodinách
pracovného vyučovania. 
V Čani si svojich spoluobčanov uctili krásnymi ručne vyrobe-
nými kvetmi a básničkami, ktoré
žiaci rozdali v uliciach obce. Za krásnu akciu patrí
poďakovanie všetkým žiakom a celému učiteľskému zboru
.


Dňa 15. 10. 2015 sa žiačky našej školy Patrícia Janová a Viktória Červeňáková
zúčastnili na súťažnej prehliadke v príprave studených pokrmov, ktorú organizovala
Spojená škola internátna Rožňava. Súťaž bola zameraná na zdokonaľovanie
praktických zručností žiakov v kuchárskom umení a estetike stolovania. Naše
žiačky predviedli dobrý výkon v príprave obloženej ovocnej misy a reprezentovali
nielen seba a školu, ale aj svoj talent a chuť zdokonaľovať sa v kuchárskych
zručnostiach. Srdečne gratulujeme.Tak ako každoročne aj túto jeseň sa v našej škole konalo účelové cvičenie.
Počasie nám veľmi prialo a dodávalo energiu k zdolávaniu dosť náročnej cesty.
Žiaci zo Ždane mali cieľ cesty v peknom, zelenom prostredí našej susednej obce
Skároš, v oblasti lesoparku s areálom prírodného múzea zbraní. Po stopách histórie
sme navštívili pamätník obetiam  2. svetovej vojny a pripomenuli si historické
udalosti daného obdobia. Elokované triedy z Čaňe sa vybrali náučným chodníkom
po stopách rybárov a poľovníkov s cieľovou stanicou - rekreačné stredisko Tajvan
v Čani. Nemožno opomenúť ani vhodne zakomponované súťažné aktivity v  lese a
priľahlej lúke ako aj opekačku sprevádzanú so spevom tradičných táborákových piesni.
Z dňa plného pohybu, aktivít a spevu si žiaci odniesli dobré pocity, úsmev na tvári,
ale predovšetkým veľa nových vedomostí a zručností. So zahriatymi svalmi,
získanými poznatkami a zážitkami sa účelové cvičenie v SŠI Ždaňa ukončilo
hurónskym pokrikom „HURÁ“! 


Späť hore