O škole

Spojená škola internátna Ždaňa


Jedálny lístok od 5. septembra 2016 do 9. septembra 2016

 

 Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka
v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Pani
učiteľka Ing. Čičváková pre žiakov pripravila prezentáciu,
rôzne súťaže, lúštenie krížovky, matematické úlohy, skladanie
puzzle. Aktivita pokračovala spustením DVD Cesta mlieka,
žiakov najviac zaujala kravička, ktorá ich sprevádzala a oboznámila
s informáciami o spracovaní mlieka a mliečnych výrobkov. Formou
testu si overovala zapamätané vedomosti. Žiaci mali možnosť si
vyskúšať dojenie kravičky. Na záver bola vyhlásená súťaž o
 najväčšie mliečne fúzy. Deti zábavnou formou získali nové
informácie o mlieku a uvedomili si, aké je pre ľudí a ich zdravie
dôležité.


Dňa 27.5.2016 sa uskutočnili športové hry žiakov. Mladší žiaci
a žiačky súťažili v behu na 50m, staršie žiačky na 60m a starší
žiaci na 300m, hádzali kriketovou loptičkou a granátom. Na záver
si dievčatá zahrali prehadzovanú a chlapci minifutbal. Žiaci počas
športového dopoludnia siahali na dno svojich možností aby dosiahli
tie najlepšie výsledky.

Vyhodnotenie ŠHŽ   2015/2016

Beh na 50m mladšie žiačky:   Beh na 50m mladší žiaci:

1.miesto: Adriána Horváthová      1.miesto: Kevin Turták

2.miesto: Ružena Vasziliová         2.miesto:Patrik Kora

3.miesto: Livia Buková                   3.miesto:Marek Mata


Beh na 60m staršie žiačky:     Beh na 300m starší žiaci:

1.miesto: Mária Miková                    1.miesto: Ernest  Badžo

2.miesto: Helena Žigová                  2.miesto: Lukáš Jano  

3.miesto: Andrea Buková                 3.miesto: Richard Jano


Hod kriketovou loptičkou mladšie   Hod kriketovou loptičkou mladší
žiačky:                           žiaci:     

1.miesto: Adriána Horváthová              1.miesto: Adrián  Červeňák

2.miesto: Ružena Vasziliová                  2.miesto: František Gaži

3.miesto: Erika Kotlárová                      3.miesto: Marek Mata


Hod kriketovou loptičkou staršie   Hod granátom starší žiaci:
žiačky:

1.miesto: Paula Janóová                         1.miesto: Dominik Pohlodko

2.miesto: Sandra  Buková                     2.miesto: Ernest Badžo

3.miesto: Esmeralda Baloghová            3.miesto: Lukáš Jano


Cena útechy: Marián Dudaš

 

 

 

Späť hore